Vanliga frågor

Vi gör underhåll i gatubelysningsnätet i tre rundor per år (februari–mars, augusti–september och november–december). Vid de här rundorna byter vi ut trasiga lampor och antecknar fel som kräver separat reparation. Om belysningen har slocknat längs något större avsnitt, t.ex. en hel gata eller en korsning, sätter vi den i skick så snart som möjligt. Lampor som blinkar försöker vi också åtgärda vid sidan av annat arbete. Det som äventyrar säkerheten reparerar vi omedelbart (lösa luckor, kollisioner, stormskador).

Av kostnadsskäl byter vi inte ut enskilda lampor och lampgrupper utifrån anmälningar, utan reparerar sådana i samband med underhållsrundorna. Tyvärr kan således en enskild lampa vara ur funktion i flera månader.

Lähetä oma kysymyksesi