Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2022

Ansökan ska lämnas in senast 29.4.2022 kl. 15.00.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände grunderna för beviljande av verksamhetsunderstöd 1.3.2022. Vid beviljandet av understöd beaktas överensstämmelsen av den verksamhet som angetts i den sökande föreningens stadgar med de strategiska prioriteringarna vid sektorn Välfärd.

Enligt åtgärdsprogrammet för sektorn Välfärd är de strategiska prioriteringarna 2018-2025 följande:
• Invånarorientering och invånarnas delaktighet
• Främjande av välfärd och hälsa
• Förebyggande av marginalisering

Ansökningsblanketten för att ansöka om understöd för år 2022 är en elektronisk Webropol-ansökningsblankett och den kan fyllas i på finska eller svenska.

Läs mer: https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/social-och-halsovardsnamndens-verksamhetsunderstod/

Relaterade nyheter:

Share This