Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2021

OBS! Enligt regionförvaltningsverkets meddelande som publicerades 15.3.2021 ska begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar i regel inte längre tillämpas på bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta. Vid sammankomsten ska man följa de hygienkrav som föreskrivs enligt lag och arrangören ska redogöra för att nära kontakter faktiskt kan undvikas. Det är till exempel möjligt att hålla ett stadgeenligt vårmöte om de nämnda villkoren uppfylls. Således är endast de stadgeenliga mötena utanför de gällande begränsningarna. Styrelsemötet före det stadgeenliga vårmötet omfattas fortfarande av begränsningen och kan alltså inte hållas fysiskt på plats. Det rekommenderas fortfarande att hålla alla möjliga möten på distans. (uppdaterad 17.3.2021)

På grund av den exceptionella situation som förorsakats av coronaviruset kan ansökan om verksamhetsunderstöd lämnas in utan det material som årsstämman i normala fall ska godkänna. Materialet ska skickas till staden efter årsstämman per e-post till adressen kirjaamo@lohja.fi eller som brev till Lojo stad, social- och hälsovårdsnämndens understöd PB 71, 08101 LOJO eller genom att lämna materialet till kundservicecentret i Monkola.
Verksamhetsunderstöden behandlas vid social- och hälsovårdsnämndens möte 26.5.2021. I utbetalningen av understöd inkluderas sannolikt ett villkor att understödet betalas ut mot handlingarna för årsstämman.

Understöd till föreningar inom social- och hälsovården kan sökas senast 30.4.2021 kl. 15. Den elektroniska ansökningsblanketten kan fyllas här:
https://link.webropolsurveys.com/S/E9CC3790454F4D6B

Länk till material
Av social- och hälsovårdsnämnden fastställda grunder för beviljande av verksamhetsunderstöd 2021

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2021

Mer information:
• hallintoasiantuntija Katja Erätuli-Keskinen p. 044 369 1216, katja.eratuli-keskinen@lohja.fi  (på finska)

Social- och hälsovårdsnämnden 3.3.2021