Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2022

Ansökan ska lämnas in senast 29.4.2022 kl. 15.00.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände grunderna för beviljande av verksamhetsunderstöd 1.3.2022. Vid beviljandet av understöd beaktas överensstämmelsen av den verksamhet som angetts i den sökande föreningens stadgar med de strategiska prioriteringarna vid sektorn Välfärd. Enligt åtgärdsprogrammet för sektorn Välfärd är de strategiska prioriteringarna 2018-2025 följande:
• Invånarorientering och invånarnas delaktighet
• Främjande av välfärd och hälsa
• Förebyggande av marginalisering

Ansökningsblanketten för att ansöka om understöd för år 2022 är en elektronisk Webropol-ansökningsblankett och den kan fyllas i på finska eller svenska. Det går att fylla i delar av blanketten, visserligen bara en sida i taget och återkomma senare för att fortsätta att fylla i ansökan via länken som programmet skickar till e-posten.
Grunderna för understöd som beviljas av social- och hälsovårdsnämnden 2022 (pdf)
Ansökningsblankett Social- och hälsovårdsnämndens understöd till organisationer 2022(pdf)
Länk till ansökningsblanketten: https://link.webropolsurveys.com/S/544F5069F135263C


Mer information och hjälp med att fylla i ansökan ges vid behov av:

• förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216, katja.eratuli-keskinen@lohja.fi (på finska)

Verksamhetsunderstöden behandlas vid social- och hälsovårdsnämndens möte 24.5.2022.

 

1.3.2022
Social- och hälsovårdsnämnden