Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2020

OBS! På grund av den exceptionella situation som förorsakats av coronaviruset kan ansökan om verksamhetsunderstöd lämnas in utan det material som årsstämman i normala fall ska godkänna.  Materialet ska skickas till staden efter årsstämman per e-post  till adressen kirjaamo@lohja.fi  eller som brev till Lojo stad, social- och hälsovårdsnämndens understöd PB 71, 08101 LOJO, eller genom att lämna materialet till kundservicecentret i Monkola.
Verksamhetsunderstöden behandlas vid social- och hälsovårdsnämndens möte 3.6.2020.  I utbetalningen av understöd inkluderas sannolikt ett villkor att understödet betalas ut mot handlingarna för årsstämman.

Understöd till föreningar inom social- och hälsovården kan sökas senast 30.4.2020 kl. 15. Den elektroniska ansökningsblanketten kan fyllas här:
https://link.webropolsurveys.com/S/E9CC3790454F4D6B

Länk till material
Av social- och hälsovårdsnämnden fastställda grunder för beviljande av verksamhetsunderstöd

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd

Mer information
• hallintoasiantuntija Katja Erätuli-Keskinen p. 044 369 1216, katja.eratuli-keskinen@lohja.fi  (på finska)

Social- och hälsovårdsnämnden 4.3.2020