Invånarinitiativ.fi

20.11.2017

Lojo stad har anslutit sig till Justitieministeriets avgiftsfria webbtjänst Invånarinitiativ.fi.  I webbtjänsten kan kommuninvånarna lägga fram initiativ samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Genom tjänsten som Justitieministeriet tillhandahåller kan man lägga fram invånarinitiativ, samla deltagare till initiativet, följa upp initiativ som lagts fram av andra samt delta i initiativ som lagts fram via tjänsten och avser den egna kommunen. Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska.

Tjänsten erbjuder ett underlag för framläggande av invånarinitiativ samt ansvarar för de formella krav som gäller för processen att lägga fram och sända ett initiativ. Ministeriet modererar, dvs. förhandsgranskar initiativen innan de publiceras. Lojo stad får de framlagda initiativen till registratorskontorets e-post.

stadens webbplats finns mer information om hur ett initiativ läggs fram och hur initiativet behandlas av stadens beslutsfattande organ.

Ett invånarinitiativ kan fortfarande skickas direkt till staden per e-post (kirjaamo@lohja.fi), per post (Lojo stad, PB 71, 08101 Lojo eller genom att lämna in det på kundservicecentret i stadshuset Monkola (Karstuvägen 4, 08100 Lojo).

Relaterade nyheter:

Share This