I Lojo prövar man för första gången deltagande budgetering

Lämna in din utvecklingsidé senast 26.3.

Med deltagande budgetering utvecklar vi Lojo tillsammans med Lojoborna. Vi har reserverat 20 000 euro i Lojos stads budget för 2023 och kommuninvånarna får bestämma hur beloppet används. Berätta din utvecklingsidé för oss: lohja.fi/deltagande-budgetering. Idéer kan lämnas in 10.-26.3.2023. Idéerna kan till exempel gälla en tjänst, miljön, fritid, kultur och de kan hänföra sig till trivsel, välmående, evenemang eller de kan glädja kommuninvånarna.

Medborgarbudget (eller deltagande budgetering) är en process där medborgarna får möjlighet att påverka vad budgetmedlen används till. Modellen kan tillämpas på alla förvaltningsnivåer, men de flesta försöken har skett på stads- eller regionnivå.

Mer information:
Evita Malm, evita.malm@lohja.fi, 044 374 4303
Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi, 044 374 1543

Relaterade nyheter:

Share This