”Cykla till jobbet” dagen i Lojo tisdag 31.8.2021

Lojo stad utmanar stadens alla anställda, liksom anställda i företag som verkar i Lojo att delta i utmaningen Cykla till jobbet 31.8.2021

”Cykla till jobbet” dagen i Lojo tisdag 31.8.2021

Länk till en Webropol-enkät där du kan meddela längden på din cykelresa och lämna dina kontaktuppgifter via den här länken.(Du deltar i utlottningen genom att fylla i denna länk senast 2.9.2021.)

Aktiva färdsätt vid resor till arbetet är samtidigt enkla sätt vara aktiv i vardagen och uppnå veckans motionsdos obemärkt. De kan också minska miljö- och bullerstörningar som orsakas av trafiken. Att kombinera olika färdsätt, det vill säga resekedjan (t.ex. cykel-tåg-promenader), erbjuder också ett färdsätt som orsakar mindre utsläpp och är dessutom hälsosamt.

Under ”Cykla till jobbet” dagen uppmuntras alla att cykla till jobbet eller att åtminstone cykla en del av resan och börja regelbundet cykla till jobbet. På ”Cykla till jobbet” dagen ordnas olika evenemang för dem som cyklar till jobbet, till exempel frukost för cyklister längs populära cykelleder och på arbetsplatsen. Läs mer här.

Här kan du hitta mer information om cykelveckan och dess teman 31.8 – 5.9.2021.

Kom med och cykla!

En trevlig cykelhöst till alla önskar Lojo stads arbetsgrupper för trafiksäkerhet, cykling och HINKU (kolneutral kommun)

Kaksi maastopyörää

Relaterade nyheter:

Share This