Coronainformation 26.11.2021

På grund av den försämrade coronasituationen har Lojo stad gett nya rekommendationer denna vecka angående corona. Antalet fall har stadigt ökat. Uppdateringarna av de gällande anvisningarna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen är följande:

  • Rekommendationen om munskydd gäller alla elever från och med årskurs 4 samt hela personalen. (Man bör inte använda munskydd om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd.)
  • Om ett barn får ett positivt coronatestresultat är det viktigt att meddela både läraren och rektorn omedelbart redan före karantänbeslutet via Wilma, så att skolan kan vidta nödvändiga åtgärder för att ge information och ordna distansundervisning.
  • När en skola får information om en coronapositiv person som vistats i skolan under smittsamhetstiden meddelas vårdnadshavarna till eventuellt utsatta elever genom Wilma och eleverna skickas hem för att invänta mer detaljerade anvisningar och ett eventuellt karantänförordnande. På grund av den försämrade coronasituationen kommer hela klassen att skickas hem i fortsättningen.
  • Skolornas julfester och andra tillställningar som ordnas inomhus av skolor genomförs som interna tillställningar i skolan och är inte öppna för allmänheten. Till tillställningar som ordnas utomhus kan man bjuda in publik. Skolorna informerar vårdnadshavarna om den egna skolans arrangemang.
  • De begränsningar som gäller offentliga tillställningar hindrar för närvarande inte tillställningar som ordnas i skolans lokaler av en extern aktör, t.ex. basarer.

För att trygga ett hälsosäkert skolarbete är det är mycket viktigt att man kommer till skolan bara om man är helt frisk

Om coronasituationen i området förändras och/eller RFV ändrar sina egna anvisningar kan det bli aktuellt att ändra stadens anvisningar.

Vi ber vårdnadshavarna att extra noggrant följa Wilma.
Tidigare skickade coronameddelanden finns på https://peda.net/id/dLtmHH

Relaterade nyheter:

Share This