Välfärdsområdesstyrelsen valde direktörer för välfärdsområdet och beslutade om ordnandet av färd- och förmedlingstjänsterna i omställningsfasen

Vid sammanträdet valdes serviceområdesdirektörerna, direktören för koncerntjänsterna och direktören för serviceproduktionen. I övergångsskedet år 2023 ordnas färdtjänsterna inom området i enlighet med de avtal som överförs.

Välfärdsområdesstyrelsen valde följande personer till ordinarie tjänster i Västra Nylands välfärdsområde:

– Mari Ahlström, PM, eMBA, till serviceområdesdirektör för tjänster för barn, unga och familjer
Tuula Suominen, HVM, eMBA, till serviceområdesdirektör för tjänster för äldre
– Timo Hokkanen, SHM, till serviceområdesdirektör för funktionshinderservicen,
– Markus Paananen, MD, till serviceområdesdirektör för social- och hälsovårdstjänster
– Markus Syrjänen, FM, PM, eMBA, till direktör för koncerntjänsterna
– Matias Pälve, JM, ekonomie kandidat, till direktör för serviceproduktionen

Personalförmåner
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att införa skattefria personalförmåner till ett värde av 300 euro per år för idrott, kultur och rekreation samt en förmån av personalbiljett. Dessutom fattades beslut om en lunchförmån för personalen.

Ordnande av färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen
I övergångsskedet år 2023 ordnas färdtjänsten i enlighet med de avtal som överförs som kommunspecifika eller områdesspecifika lösningar så att tjänsternas säkerhet säkerställs. Förmedlingstjänsterna ska konkurrensutsättas för Esbos del i enlighet med marknadsdomstolens beslut. Välfärdsområdesstyrelsen får regelbundet uppföljningsuppgifter om hur den temporära lösningen i Esbo stad fungerar.

Färd- och förmedlingstjänsterna enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen konkurrensutsätts i fortsättningen för hela Västra Nylands välfärdsområde. I upphandlingen beaktas de lokala behoven och de befintliga avtalen, och principerna för upphandlingen föreläggs välfärdsområdesstyrelsen för behandling. Påverkansorganen hörs innan beslut fattas. Under hösten 2022 ordnar välfärdsområdesstyrelsen ett separat sammanträde om färdtjänsterna.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/valfardsomradesstyrelsen-valde-direktorer-for-valfardsomradet-och-beslutade-om-ordnandet-av-fard–och-formedlingstjansterna-i-omstallningsfasen?publisherId=69818831&releaseId=69945417&lang=fi

Relaterade nyheter:

Share This