Stadsdirektören belönade lokal historiker med jubileumsårets pins

Lojos stadsdirektör Pasi Perämäki och kultur- och fritidsdirektör Merja Lonkainen överräckte jubileumsårets pins till den meriterade lokala historikern Torsti Salonen i samband med huvudfesten för Lojo700-årsjubileum lördagen den 12 augusti 2023.

Det som gjorde detta erkännande särskilt speciellt var att dessa numrerade pins har tillverkats i 700 exemplar, och det nu överlämnade pinset var precis det 700:e exemplaret. Det första exemplaret har tilldelats stadsdirektör Pasi Perämäki. Detta symboliskt värdefulla erkännande tilldelades historikern för hans betydande bidrag till att dokumentera stadens historia och till att värna dess kulturarv.

Överlämnandet av pinset var en del av jubileumsårets mångsidiga program för att fira stadens 700-åriga historia. Under hela sin långa karriär har historikern Torsti Salonen ägnat sig åt att forska och bevara stadens förflutna, och hans verk, publikationer och föreläsningar har gett värdefull insikt i stadens utveckling och tillväxt.

I sitt tal betonade stadsdirektör Pasi Perämäki Salonens betydelse för att stärka stadens identitet och främja historien för kommande generationer. Dessutom passade Perämäki på att tacka för Salonens exceptionella engagemang och passion för att forska i stadens historia.

Insjöstaden Lojos jubileumsår fortsätter. Staden välkomnar alla invånare och besökare att delta i den 700-åriga stadens evenemang.

Relaterade nyheter:

Share This