Omröstningen i deltagande budgetering har avslutats: vinnaren blev kvällstorg!

Omröstningen i deltagande budgetering hölls i Lojo mellan den 12 och 21 maj 2023. I omröstningen fick man välja 1–3 alternativ.

Antalet röster uppgick till 1 227, vilket är cirka 2,7 procent av invånarna. Segern gick till ordnande av kvällstorg och utvecklingen av Lojo torg. Andra populära utvecklingsområden var delade båtar, synligheten av strandlandskapen och renovering av Liessaaribron. Flera önskade ett utsiktstorn till Lojo ås.

Lojo stad kommer att pröva kvällstorg på sommaren och fortsätter att satsa på utvecklingen av torget. Dessutom kommer budgetmedel från den deltagande budgeteringen att anvisas till delade roddbåtar runt om i Lojo. Båtarna som blev särskilt populära i omröstningen kommer att göra sjön mer tillgänglig för invånarna i Lojo. Placeringen av roddbåtarna kommer att diskuteras med Lojo områdeskommittéer för att kunna betjäna invånarna så bra som möjligt.

Utsiktstornet på Lojo ås ska bearbetas under de kommande åren i samband med andra stadsplaner för utvecklingen av åsen. Detsamma gäller för renovering av trapporna vid åsen. Staden kommer också att fortsätta att arbeta för att förbättra strandlandskapets synlighet och utveckla badplatser med beaktande av de önskemål som uttrycktes i omröstningen. Renoveringen av Liessaaribron, inklusive belysning, kommer också att redas ut.

Vi vill tacka alla som deltog i utvecklingen av Lojo för deras bidrag och aktivitet. Lojo har tagit ett viktigt steg inom deltagande budgetering. Den första gången visade sig vara fungerande och visade också de utvecklingspunkter som vi kommer att fokusera på i framtiden.

Deltagande budgetering

Relaterade nyheter:

Share This