Området för avgiftsfri vaccination mot fästinburen hjärninflammation utvidgas i Lojo 1.3.2022

Cirka 6 500 Lojobor omfattas nu av avgiftsfri vaccination, utöver de tidigare cirka 6 800.

THL fastställer de riskområden i Finland där avgiftsfri vaccination mot fästingburen hjärninflammation ges till befolkningen. Definitionen av området baseras på antalet fästingburna hjärninflammationer under flera tidigare år.

THL fastställde år 2019 en del av strandområdet vid Lojo sjö som ett riskområde för fästingburen hjärninflammation (TBE). Vaccinationerna inleddes våren 2019 och de har haft en bra effekt. Området utvidgades våren 2020 till en ny del av skärgården i Lojo sjö och dess strandområde.

THL har beslutat att ytterligare utöka riskområdet i Lojo från och med 1.3.2022. Cirka 6 500 Lojobor omfattas nu av avgiftsfri vaccination, utöver de tidigare cirka 6 800.

I fortsättningen hör till området i sin helhet i Lojoområdet postnummerområdena
08200 (Ojamo),
08450 (Lylyinen/Hormajärvi),
08700 (Vols/Virkby) och
08800 (Gerknäs)

Avgiftsfri grundvaccinationsserie med tre vacciner ges om personen bor eller har en stadigvarande sommarbostad i det riskområde som THL fastställt och personen har fyllt tre år. Boostervaccinationerna ges på egen bekostnad även i det fallet att man tidigare tagit sin grundvaccinserie på egen bekostnad.
Vaccinationerna ordnas med tidsbokning på Sportcentret Tennari (Strandparken 45).

Tidsbokning i först hand elektroniskt på adressen https://sote.easiointi.fi/fi/web/lohja-te/, i andra hand https://pro.klinik.fi/contact/lohja eller per telefon, tfn 019-3692319, välj icke-brådskande ärende. Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Personer som bor utanför riskområden får ett recept för vaccinet på sin egen hälsostation och samtidigt kan man boka tid för vaccination. Priset för ett vaccin på apoteket är ca 35 euro. Vaccinationsbesöket på hälsovårdscentralen är avgiftsfri. THL rekommenderar i fortsättningen TBE-vaccin för alla som vistas en längre tid i hela Lojoområdet.

Som vaccin används Encepur barn-vaccin för barn i åldern 3-11 år och Encepur-vaccin för barn som fyllt 12 år. Den andra dosen av grundvaccinationsserien ges 1-3 månader efter den första. Den tredje dosen ges 9-12 månader efter den andra dosen.

Mer information: TBE-vaccin dvs. ”fästingvaccin”– THL


bild: THL

Relaterade nyheter:

Share This