Nya sätt att genomföra kulturverksamhet prövades i Nyland – Kultur i byn besökte Lojo

Lapset kasvomaalauksessa

Inom projektet Kultur i byn utvecklades, prövades och genomfördes under 2021–2022 nya anskaffnings- och produktionssätt för kulturverksamheten. Lojo stad var med i projektet som koordinerades av Borgå stads kulturtjänster.

– Projektet sysselsatte cirka 70 konstnärer och professionella inom den kreativa branschen i Nyland. Under projektet anordnandes cirka 100 evenemang i 70 byar eller tätorter i Nyland. Sammanlagt 6 700 invånare och besökare i allra åldrar deltog i evenemangen, säger projektets koordinator Sari Hilska vid Borgå stad.

I Lojo i Sammatti, Virkby och på Lojoön arrangerades celloyoga, i Saukkola och Karislojo jättemarionettföreställningar och på Lojos närbibliotek dockteatern Nalle Naavatassu kalassa.

Syftet var att ta kultur till byar genom att sysselsätta den kreativa branschen

Utvecklingsuppgiften i Nyland hade tre huvudmål: sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i Nyland, göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter och att förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och andra kulturaktörer i regionen.

Utvecklingsuppgiften startade 2021 i kommunerna i Östra Nyland och den utvidgades till Västra och Mellersta Nyland i början av 2022. Kommunernas gemensamma kulturproducent arbetade i Östra Nyland 2021 och i Västra och Mellersta Nyland 2022.

Slutrapporten för utvecklingsuppgiften har publicerats på https://www.porvoo.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kultur-i-byn/

Mer information:
Sari Hilska
Borgå stads kulturtjänster
040 482 2004
sari.hilska@porvoo.fi

Relaterade nyheter:

Share This