MDB informerar: Nästan en miljon finländare får en elektronisk notifikation om sin rösträtt i riksdagsvalet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntrar till att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 9.2.2023. Då får du redan för vårens riksdagsval en notifikation om rösträtten i elektronisk form i stället för som papperspost.

Redan nästan en miljon röstberättigade får i år en notifikation om sin rösträtt i riksdagsvalet i elektronisk form. En elektronisk notifikation skickas till alla röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden. Alla som tar emot en elektronisk notifikation kommer dock inte ihåg eller märker att de får notifikationen elektroniskt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntrar till att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 9.2.2023. Då får du redan för vårens riksdagsval en notifikation om rösträtten i elektronisk form i stället för som papperspost. Den röstberättigade behöver inte skriva ut en elektronisk notifikation om rösträtt och ta med den till röstningsstället.

Du kan börja använda Suomi.fi-meddelanden genom att ladda ner Suomi.fi-mobilappen och identifiera dig på https://suomi.fi/meddelanden
Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får du i fortsättningen elektronisk post också från flera andra myndigheter.

Information om riksdagsvalet:
https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/riksdagsvalet-2023/

Share This