I november firar vi barnen

I slutet av november firar vi återigen internationella barndagen. Internationella barndagen ger en möjlighet att öka medvetenheten om barns rättigheter och betydelsen av dem över hela världen. På olika håll i världen ordnas evenemang och aktiviteter för att främja barns rättigheter och göra barnens röst hörd i beslutsfattandet.

I år infaller internationella barndagen den 20 november på en måndag. I samband med dagen har vi också skapat en hel temavecka tillägnad barns välbefinnande och rättigheter. Internationella barndagen och veckan för barnets rättigheter är högtidsdagar då alla kommer ihåg hur viktiga och speciella barn är och gör sitt bästa för att se till att alla barn kan vara lyckliga och friska!

FN:s barnkonvention grunden

Internationella barndagen har sitt ursprung i FN:s barnkonvention, som antogs 1989. Barnkonventionen är världens mest allmänt accepterade konvention för mänskliga rättigheter. Konventionen bygger på fyra grundläggande principer som utgör dess grund:

  • Alla barn ska bemötas utan diskriminering. Jämställdhetsprincipen är en central del av de mänskliga rättigheterna och strävan efter ett rättvisare samhälle.
  • Barnets bästa måste beaktas i alla beslut som gäller barnet. Denna princip säkerställer att barnets bästa och välbefinnande betonas i beslutsfattandet.
  • Varje barn har rätt till liv, skydd och hälsa. Barn har rätt att växa upp till att bli den bästa versionen av sig själv.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem, och deras åsikter bör tas på allvar i enlighet med deras ålder och utvecklingsnivå. Denna princip betonar barnens rätt att delta i beslut som påverkar deras liv.

Den 700 år gamla högtidsveckan för barnets rättigheter i Lojo kulminerar i huvudevenemanget i Laurentiushuset

I Lojo firar vi barns rättigheter på många olika sätt under veckan för barnets rättigheter mellan den 20 och 26 november. Veckan inleds på internationella barndagen med en gemensam föräldrakväll för hela staden, där vi funderar över hur vi tillsammans ska ta itu med mobbning och våld. Veckan kulminerar i huvudevenemanget för veckan för barnets rättigheter, vilket går av stapeln lördagen den 25 november. I Laurentiushuset erbjuds ett mångsidigt program för barn och familjer, bl.a. konst-, dans- och spelverkstäder, musik, bildkonst, teater och njutning i sinnesrummet. Barnen får prova på parkour, gå en hinderbana och mycket mer. Dagen kulminerar med musik och ordkonst i och med Djurens Karneval.

Du hittar allt som händer under veckan för barnets rättigheter här (bara på finska)

UNICEF Finland stöder Lojo i främjandet av barnets rättigheter

UNICEF Finland har erkänt Lojo som barnvänlig kommun. Det betyder att Lojo stad förbinder sig att främja barnets rättigheter. Detta är ett viktigt steg mot en gemenskap där barn bemöts på ett jämlikt sätt och deras behov beaktas bättre.

Läs mer om barnvänligheten i Lojo

Relaterade nyheter:

Share This