Man tänker på matens klimatpåverkan på klimatsmart matvecka

Erilaisia kasviksia työpöydällä.

Lojos skolbespisning har en klimatsmart matvecka 29.1.–2.2.2024. Syftet med temaveckan är att hos elever väcka tankar om matens klimatpåverkan och elevernas möjligheter att påverka med sina matval

Lojo stad hör till det riksomfattande nätverket Hinku. På grund av nätverket har Lojo stad satt stränga utsläppsminskningsmål fram till 2030. Som en del av detta utsläppsminskningsarbete har Lojos kosthållsservice rett ut utsläppspåverkan för de livsmedel som den använder. Med hjälp av informationen utvecklas menyer med tiden mer utsläppssnåla. Samtidigt ökar medvetenhet om matens klimateffekter.

Utsläppspåverkan för de portioner som serveras dagligt under den klimatsmarta matveckan jämförs med varandra. Dessutom ges eleverna information om olika råvarors klimatpåverkan. Målet med den klimatsmarta matveckan är inte att skylla på någon utan att lyfta fram möjligheten att med vardagliga val påverka sitt koldioxidavtryck. Med hjälp av kampanjen uppmuntras eleverna att smaka på vegetariska rätter och minska andelen av kött och andra animaliska produkter på sina tallrikar. En kost som innehåller rikligt med grönsaker är inte bara ett bättre alternativ för klimatet utan också för hälsan.  

Skolorna i Lojo har dagligen ett vegetariskt alternativ till en kött- eller fiskportion som alla fritt kan välja. Dessutom serveras det en gång om veckan endast vegetarisk mat. Menyn i Lojo kosthållsservice upprättas alltid enligt de nationella näringsrekommendationerna.

Den klimatsmarta matveckan som nu ordnas för första gången kommer i fortsättningen att ordnas årligen i Lojo skolbespisning som en del av stadens klimat- och ansvarsarbete.

Mer information:

Projektkoordinator (klimat och cirkulär ekonomi) Meeri Hartonen, meeri.hartonene@lohja.fi

Kosthålls- och städservicechef Nina Olsbo, nina.olsbo@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This