Lojos stadsstrategi – ett val för levnadsglada människor

Lojo stads nya stadsstrategi strävar efter att skapa en insjöstad med hållbar tillväxt, där invånarna kan leva sin dröm.

Strategins vision för 2050 är att Lojo är en livlig stad i metropolområdet omfamnad av idyllisk landsbygd och att staden är ett val för levnadsglada människor. Målet är att Lojo har 60 000 invånare och att det finns över 10 000 fritidsbostäder i regionen.

Vår vision om Lojo:

  1. Strålande läge: Lojo är känt som en hållbart växande stad och som lokomotiv för områdets näringsliv. Tack vare smidiga trafiklösningar kan läget utnyttjas maximalt.
  2. Känt för sin natur: Lojonejden är känd som ett lättåtkomligt natur- och upplevelsemål. De varierande möjligheterna till motion, kultur och annan fritidsverksamhet är väsentliga skäl att välja Lojo.
  3. Inlärningsorienterat och välmående: Lojobornas belåtenhet med utbudet och kvaliteten på tjänsterna för barn och unga ökar år för år under strategiperioden. Uppmuntrade av våra åtgärder värnar Lojoborna om sitt och miljöns välmående. Vi vill engagera kommuninnevånarna i beredningen av våra beslut.
  4. Uppskattat och rekommenderat av företag: Lojos servicevilja och nätverk skapar möjligheter till tillväxt och lockar tiotals nya företag till regionen. Företagsamhet och expanderande servicebolag har fört med sig nya tjänster för invånare och turister.

Så här lyckas vi:

  1. Välmående och kunnig personal: Lojo stad är en eftertraktad arbetsplats. Staden lockar till sig kunniga medarbetare och vet hur man får dem att stanna. En kompetent personal som mår bra och brinner för sitt arbete är nyckeln till en produktiv stadsorganisation och reagerar snabbt på samhällets snabba vändningar.
  2. Hållbar ekonomi: Grunden till stadsbornas välmående ligger i en ansvarsmedveten och hållbar ekonomi. Investeringarna stöder tillgängligheten och klimatgärningar. Konkurrenskraftig beskattning ökar attraktiviteten. Stadens utvecklingsarbete förverkligas genom övervägd låntagning.
  3. Interaktiv kommunikation: Lojo stad informerar invånarna om verksamhet, service och planering via många olika kanaler. På så sätt stärker staden invånarnas möjligheter att påverka och delta. Staden kommunicerar interaktivt och är lyhörd för invånarnas behov. Målinriktad kommunikation som främjar delaktighet stärker stadens strategiska ledning. Samtidigt bidrar den till att man uppnår målen och stimulerar stadens dragningskraft.

I Lojo flyter vardagen utan möda. Det goda läget, förbindelserna och tjänsterna gör livet enkelt här. Vi är stolta över tvåspråkigheten, stadens mångsidighet och landsbygden och vi strävar efter kontinuerlig utveckling.

Läs Lojos stadsstrategi för 2023–2030 och åtgärdsplanen i sin helhet här.

Lojo – ett val för levnadsglada människor. Här är hjärtat hemma.

Relaterade nyheter:

Share This