Lojobornas egen skräpplockningsdag 9.5.2019

Lohjan ympäristönsuojelun työntekijöiden roskasaalis Routiolla vuoden 2016 roskienkeruupäivänä.

Lojo stads traditionella städtalko ordnas torsdag 9.5.2019. Kom i förväg överens om med staden var staden hämtar skräp som man tillsammans plockat och anmäl samtidigt dig, din förening eller ditt företag med i talkoarbetet!


I år plockar vi skräp i Lojo torsdag 9.5.2019. Lojo stad utmanar alla med i kampanjen att städa upp vår stads allmänna områden från skräp!  Vi önskar att områdets invånare, föreningar och företag deltar i talkot.

Mer samhörighet och gemensamt välbefinnande med städtalko

Vårsolen lockar människor ut för att njuta av det varmare vädret och den omgivande närliggande naturen. Men efter vintern upptäcks varje år platser som efter föregående talko åter är nerskräpade och som behöver städas upp.  Stadens gemensamma städtalko har därför blivit en årlig tradition varje vår i Lojo.

Förra året lyckades talkoarbetet som vanligt bra för många boendeföreningar, skolor, daghem och invånare i vår stad är verkligen engagerade i att plocka skräp som slängts i naturen och för sin del bär sitt ansvar för att den gemensamma miljön hålls ren.

I år är målet att fortsätta med verksamheten som tidigare och involvera så många människor som möjligt i det gemensamma städtalkot. En ren miljö gläder oss alla och talkoarbete erbjuder ett bra tillfälle att stifta bekantskap med invånare i det egna grannskapet.

Anmäl dig!

Du kan också delta i en stor grupp eller på egen hand i liten skala, men vi hoppas att du ändå anmäler dig så att vi vet hur många som verkligen deltar i talkot.  Varje deltagare är viktig, och varje skräp som plockas upp är ett steg i rätt riktning!

Om du inte på den egentliga skräplockningsdagen på torsdag hinner med så kan du plocka skräp någon annan dag och ännu under veckoslutet 10-12.5.

Meddela Lojo stads miljöskydd Saara Koivumäki (saara.koivumaki(at)lohja.fi, tfn 044 374 0374) eller Susanna Komulainen (susanna.komulainen(at)lohja.fi, tfn 044 374 0773) eller stadens kundservicecenter (asiakaspalvelukeskus(at)lohja.fi, tfn 019 369 4300), vilket område ska städas upp och stället där avfallsäckarna/skräpet kan hämtas så exakt som möjligt.  Namnet och telefonnumret för talkogruppens kontaktperson samt gruppens storlek ska meddelas.

Lojo stad erbjuder avfallssäckar och deras borttransport

Skräp som plockats lämnas på en separat, överenskommen plats där de lätt kan hämtas.  Avfallssäckarna ska stängas och vid behov märkas ut. Eventuellt farligt avfall (problemavfall) ska hållas skilt från annat avfall.

Talkogrupperna och enskilda invånare kan under tiden 29.4–9.5 hämta avfallssäckar från kundservicecentret i stadshuset Monkola (Karstuvägen 4) under kundtjänstens öppettider (mån–tors kl. 8–16; fre och dagar före helg kl. 8–15). Dessutom kan man hämta avfallssäckar från ungdomsgården Katulamppu i Karislojo (Keskustie 46) och byagården Kehrä (Keskustie 23) samt från Saukkola och Pusula bibliotek (på adresserna Kauppakuja 3 och Marttilantie 3A) under bibliotekens öppettider. Ta bara så många säckar med dig du behöver.

Tillsammans en renare stad

Syftet är att plocka skräp i Lojo stads allmänna områden (t.ex. gång- och cykelleder, parker, grönområden, friluftsleder, badstränder, idrottsplaner, torg, närmotionsplatser, lekparker samt gårdar till skolor, daghem och stadens andra fastigheter).

Städkampanjen är inte avsedd för transport av privat fastighetsavfall. Lojo stads transporterar bort bara skräp som plockats i stadens egna områden.  Om skräpplockning och borttransport av avfall i andra områden ska man alltid komma överens med markägaren.

Företagen med i arbetet för renare miljö

Lojo stads miljöskydd hoppas att företagen i området engagerar sig för att städa upp även de egna gårdsområdena och ser till att skräp som plockats läggs i egna avfallskärl eller transporteras på egen bekostnad till Rosk’n Rolls avfallsstationer.

Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö!

När du plockar skräp städar du upp miljön och skapar en säker och trygg omgivning för både människor och djur.  Kom med och gör din insats för ökat välbefinnande i din livsmiljö och upptäck hur ett talko får också dig att må bättre!

Självklart behöver inte skräpplockning bara begränsas till en dag utan man kan göra den till den regelbunden god vana t.ex. enligt Ett skräp om dagen-rörelsen. Ju mindre skräp det finns i vår omgivning, desto mindre slängs skräp i naturen.

Mer information

Lojo miljöskydd
tf miljöinspektör Saara Koivumäki, saara.koivumaki(at)lohja.fi, tfn 044 374 0374
tf ledande miljöinspektör Susanna Komulainen, susanna.komulainen(at)lohja.fi, tfn 044 374 0773

Lojo stads parker och grönområden
ledande stadsträdgårdsmästare Kirsti Puustinen, kirsti.puustinen(at)lohja.fi, tfn 0500 472 630

Karislojos tätort
kontaktperson ungdomsledare Anni Juntunen, anni.juntunen(at)lohja.fi, tfn 050 325 5169

Nummi, Pusula och Saukkola tätorter
kontaktperson parkträdgårdsmästare Tarja Pöllänen, tarja.pollanen(at)lohja.fi (kontakt bara per e-post under tiden 15–26.4.2019), tfn 050 522 6750

Länkar

Relaterade nyheter:

Share This