Lojo stads traditionella städtalko ordnas 5.5.2022

Avfallssäckar för städtalko kan hämtas under tiden 25.4 – 5.5.2022 från stadshuset och tätortscentrum.

I år har vår stad valt ut torsdag 5.5.2022 till Lojobornas gemensamma dag för skräpplockning. På grund av coronaviruset har talkot fått ställas in de senaste två åren, men nu ska vi hugga i igen som vanligt.

Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö!

Lojo stad utmanar alla med i kampanjen att städa upp vår stads allmänna områden från skräp. Vi önskar att områdets invånare, föreningar, organisationer och företag deltar i talkot. Lojo stads miljöskydd hoppas att även företag engagerar sig för att städa upp de egna gårdsområdena och ser till att skräp som plockas upp läggs i egna avfallskärl eller transporteras på egen bekostnad direkt till Rosk’n Rolls avfallsstationer.

Lojo stad erbjuder avfallssäckarna och deras borttransport

Talkogrupperna och enskilda invånare kan under tiden 25.4-5.5.2022 hämta avfallssäckar från kundservicecentret i stadshuset Monkola (Karstuvägen 4) under kundservicens öppettider (mån–tors kl. 8–16; fre och dagar före helg kl. 8–15). Dessutom kan man hämta avfallssäckar från ungdomsgården Katulamppu i Karislojo på adressen Keskustie 46 och byagården Kehrä på adressen Keskustie 23 samt från Sammatti, Saukkola och Pusula bibliotek på adresserna Lönnrotintie 27, Kauppakuja 3 och Marttilantie 3A under bibliotekens öppettider. Ta bara så många säckar med dig du behöver och ta hand om handhygienen alltid när du plockar skräp. Använd handskar och var noga med att tvätta händerna efter att du slutat plocka skräp. Om möjligt plocka skräp med skräptång.

Skräp som plockats lämnas på en separat, överenskommen plats där de lätt kan hämtas. Avfallssäckarna ska stängas och vid behov märkas ut. Eventuellt farligt avfall (problemavfall) ska hållas skilt från annat avfall.
Om du inte på den egentliga skräplockningsdagen på torsdag hinner med så kan du plocka skräp någon annan dag och ännu under veckoslutet 6-8.5.2022. Det plockade skräpet hämtas i regel under den följande veckan (vecka 19).

En ren miljö behöver vår allas insats – ivriga talkoarbetare behövs!

Meddela Susanna Komulainen vid Lojo stads miljöskydd (susanna.komulainen@lohja.fi, tfn 044 374 0773) eller Minna Niinikivi (minna.niinikivi@lohja.fi, tfn 044 369 4466) eller kundservicecentret (asiakaspalvelukeskus@lohja.fi, tfn 044 369 4300), vilket område som ska städas upp och stället där avfallsäckarna/skräpet kan hämtas så exakt som möjligt. Namnet och telefonnumret för talkogruppens kontaktperson samt gruppens storlek ska meddelas. Varje deltagare är viktig och varje skräp som plockas upp är ett steg i rätt riktning! Meddela oss om din egen skräpplockning så vi vet hur många som faktiskt deltar i talkot.

Till Lojo stads miljöskydd kan anmälas nedskräpade fastigheter i vårt område
Större missförhållanden i renhållningen kan fortfarande anmälas till exempel till adressen ymparistonsuojelu@lohja.fi eller via responskanalen (www.lohja.fi etusivu > Anna palautetta > Ympäristö ja luonto).

Relaterade nyheter:

Share This