Lojo stad inleder coronavaccinationer för 12–15-åriga barn under vecka 32

Skolhälsovården i Lojo ordnar coronavaccinering torsdagen den 12 augusti eller fredagen den 13 augusti för elever som fyllt tolv år och går i sjunde till nionde klass i den grundläggande utbildningen i Lojo, oavsett hemkommun, om de vill ta den. Vaccineringarna genomförs under skoldagen och skolorna sköter om de praktiska arrangemangen för vaccineringen.

Läs mer: https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/nyheter/


Vaccineringar för barn och unga så smidigt som möjligt

70 procent av de boende i Lojo, 32 400 personer, har varit och fått den första vaccineringen. Det andra vaccinet har hittills 23 000 Lojobor 49,4 procent av befolkningen fått.

Det är fint att vi i Lojo nu även kan vaccinera alla 12–15-åringar i snabb takt. Genom vaccinering säkerställer vi att barn och unga normalt kan delta i närundervisning. När vi lyckas höja vaccinationstäckningen bland unga personer, är det tryggare för dem att träffa varandra vid olika evenemang och tillställningar som är viktiga för de unga. Genom att ta
vaccin kan unga personer skydda både sig själva och sin närmaste krets från coronavirussjukdom och framför allt från dess allvarliga form.

Vid vaccinering av 12–17-åriga barn och unga använder hälsovården i Lojo två jämförbara mRNA-vacciner (BioNTech-Pfizer Comirnaty eller Moderna Spikevax). På vaccinationsplatsen erbjuds det vaccinet som är tillgängligt.

Relaterade nyheter:

Share This