Lojo stad har upphandlat reguljär trafik för att trygga förbindelserna under sommaren

Puun lehtiä sinistä taustaa vasten

Reguljär trafik till Routio, Sammatti, Karislojo, Virkby, Gerknäs och Lojo sjukhus börjar 1.6.2020.

Lojo stad har upphandlat reguljär trafik för att trygga förbindelserna under sommaren från Lojo t.ex. till Routio, Sammatti och Karislojo, Virkby, Gerknäs och Lojo sjukhus.   Den reguljära trafiken börjar 1.6.2020 och fortsätter fram till skolbörjan 12.8.2020.

Taxiline Koskinen Oy ansvarar för trafiken och tidtabellerna kommer också att finnas i den tidtabelltjänst som Matkahuolto upprätthåller så snart som möjligt. Bilagorna inkluderar sommartidens tidtabeller och ruttkartan över Lojoregionen.

Den reguljära trafikens tidtabeller 2020 under sommaren.
Den reguljära trafikens ruttkarta 2020 under sommaren.

Med samarbetshälsningar,

Lojo stad
Logistiktjänster

Relaterade nyheter:

Share This