Lojo börjar ge tredje doser av coronavaccinet till personer under 60 år enligt nuvarande uppskattning i januari 2022

Nu har ett så stort antal människor rätt till den tredje vaccindosen att det kan leda till rusning både i tidsbokningen och på vaccinationsplatserna. Vi ber om tålamod om det inte genast finns lediga vaccinationstider.

THL rekommenderar att en tredje dos av coronavaccin erbjuds till personer över 18 år. I Lojo framskrider vaccineringarna från de äldsta till de yngsta. Vaccinationsordningen är den samma som vid den första vaccindosen så åldersgrupperna erbjuds vaccinet i tur och ordning. För närvarande erbjuds en tredje dos av coronavaccinet personer som fyllt 60 år, personer som fyllt 12 år och hör till riskgrupperna 1 och 2 samt personer som fått den första och andra dosen inom en period som är kortare än sex veckor och det har gått minst fem månader sedan den andra vaccindosen. Det är inte möjligt att få en tredje vaccindos tidigare. Den tredje dosen erbjuds också personer med kraftigt nedsatt immunförsvar då det har gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man regionalt ser till att vaccinationsordningen framskrider från de äldsta till de yngsta. Åldern är nämligen den viktigaste faktorn som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinationen av nya åldersgrupper får inte heller bromsa upp vaccineringstakten för redan tidigare nämnda grupper.

Nu har ett så stort antal människor rätt till den tredje vaccindosen att det kan leda till rusning både i tidsbokningen och på vaccinationsplatserna. Vi ber om tålamod om det inte genast finns lediga vaccinationstider.

Vi ger den tredje vaccindosen endast med tidsbokning. Man kan boka tid till en tredje coronavaccination på adressen koronarokotusaika.fi

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen. Tjänsten med elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering.

Om man sköter en annan vuxen persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på webbtjänsten suomi.fi. Mer information på tidsbokningstjänsten.

Tidsbokning per telefon

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Mer detaljerade THL:s riktlinjer gällande coronavaccinationer av personer i åldern 5-11 år är på kommande. Vi informerar separat om saken, när tidschemat för vaccination av gruppen bekräftas.

Relaterade nyheter:

Share This