Information till kunder av färdtjänsten

Färdcentralen Västra Nyland börjar att insamla kunddata. Om Lojo stad har beviljat dig en transporttjänst enligt lagen om funktionshindrade, kan du välja att lämna din egen information genom att svara på frågeformuläret.

Meddela dina uppgifter

Läs mera här.

Relaterade nyheter:

Share This