Information om organisering av undervisningen

tyttö etäopiskelee

Enligt de riktlinjer som statsrådet fastställde 16.3.2020 stängs skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler  och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1 –3  inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdag 18.3.2020. Enligt statsrådets rekommendation kan vårdnadshavaren ta barnet bort från skolan redan 17.3.2020 med ett eget meddelande.

Vi ber att vårdnadshavarna meddelar skolans rektor 17.3.2020 före kl. 14.00 om eleven fortsätter sin skolgång 18.3.2020.  Dessutom behövs information om barnet då behöver eftermiddagsverksamhet och information om skoltransport för de barn som omfattas av den.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13.3.2020 senast 23.3.2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Lojo stads alla elever och vårdnadshavare kommer att få anvisningar i Wilma 17.3.2020 från skolan om hur undervisningen kommer att ordnas, inte alltså ”uppgifterna” under perioden 18.3 – 13.4.2020.  Omfattningen av uppgifterna inom distansundervisningen och hur de utförs kommer att bero på elevernas åldersnivå.  Inom distansundervisningen i årskurserna  7-9 kan användas även elektroniska material och lärplattformar.   Om eleven inte har en dator, smarttelefon eller padda kan man låna apparaten från den egna skolan. Anvisningarna om hur apparater kan lånas ges i Wilma 17.3.2020.

Om tjänsterna inom elevhälsan under perioden 18.3-13.4.2020 ges ett separat meddelande i Wilma 17.3.

Högstadieelevernas elevhandledare är anträffbara i Wilma  under perioden 18.3-13.4.2020 per e-post och telefon.

Lojo stad informerar regelbundet på adressen  www.lohja.fi , men utöver dessa sidor ska du följa Wilma dagligen för aktuell information t.ex. om skoluppgifter.

Enligt de riktlinjer statsrådet fastställde 16.3 gäller dessa arrangemang till och med 13.4.2020.

Lojo stad

Relaterade nyheter:

Share This