Tiedote opetuksen järjestämisestä 18.3.-13.4.

tyttö etäopiskelee

Valtioneuvoston 16.3.2020 tekemän linjauksen mukaisesti koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1. -3.  luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti huoltaja voi ottaa lapsen pois koulusta jo 17.3.2020 omalla ilmoituksella.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan koulun rehtorille 17.3. klo 14 mennessä, mikäli oppilas jatkaa koulunkäyntiä 18.3.2020. Lisäksi tarvitaan tieto, tarvitseeko lapsi tuolloin iltapäivätoimintaa ja koulukuljetusten piirissä olevilta lapsilta lisäksi tieto, tarvitaanko myös koulukuljetusta.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Lohjan kaupungin kaikki oppilaat ja huoltajat tulevat saamaan 17.3.2020 kouluta Wilmaan ohjeet siitä, miten opetus tullaan järjestämään. Annettavan etäopetuksen tehtävien laajuus ja suoritustapa tulee riippumaan oppilaiden ikätasosta. Vuosiluokkien 7.– 9. oppilaiden etäopetuksessa voidaan käyttää myös sähköisiä materiaaleja ja oppimisalustoja. Mikäli oppilaalla ei ole käytössään tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia, voi laitteen lainata omasta koulusta. Ohjeet laitteiden lainaamiseen ovat niin ikään tulossa Wilmaan 17.3.2020.

Opiskeluhuollon palveluista ajalla 18.3.–13.4.2020 on tulossa erillinen tiedote Wilmaan 17.3. Yläkoululaisten oppilaanohjaajat ovat 18.3. – 13.4.2020 välisenä aikana tavoitettavissa Wilman kautta, sähköpostitse ja puhelimitse.

Lohjan kaupunki tiedottaa säännöllisesti osoitteessa www.lohja.fi, mutta näiden sivujen lisäksi tulee seurata Wilmaa päivittäin, jotta saa ajantasaisen tiedon mm. koulutehtävistä.

Valtioneuvoston 16.3. tekemien linjausten mukaisesti nämä järjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This