Inbjudan till ett informations- och diskussionsmöte för organisationer 15.6.2022

Vid detta möte berättar beredaren av organisationsärenden inom Västra Nylands välfärdsområde samt representanter för Esbo stad och HyTe ry om hur förberedelserna för arbetet för att främja hälsa och välfärd och organisationssamarbete framskrider.

Organisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen är viktiga samarbetspartner för Västra Nylands välfärdsområde. Vi bjuder in de organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen som är verksamma i området till ett informations- och diskussionsmöte onsdagen den 15 juni 2022 kl. 15.30–17.00. Mötet ordnas på mötesplattformen Teams.

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå och vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors-Vichtis) samt Västra Nylands räddningsverk överförs på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Arbetet för att främja hälsa och välfärd kvarstår dock huvudsakligen på kommunernas ansvar. Det kommande samarbetet mellan välfärdsområdet, städerna och kommunerna i området samt de organisationer som är verksamma i området har beretts under 2021–2022.

Vid detta möte berättar beredaren av organisationsärenden inom Västra Nylands välfärdsområde samt representanter för Esbo stad och HyTe ry om hur förberedelserna för arbetet för att främja hälsa och välfärd och organisationssamarbete framskrider. Vi hör också gärna organisationernas tankar om beredningen och deltagandet i den.

Anmäl dig till mötet här: https://link.webropolsurveys.com/S/6A6BD8A5FF37C709  (extern länk)
Till dem som anmält sig skickas kalenderinbjudningar som innehåller en länk för att ansluta till mötet.
Avsikten är att informationsmötena för organisationerna fortsätter under hösten.

Mer information,
Sannariikka Grönfors
Projektchef
019 289 2210
fornamn.efternamn@luvn.fi

Relaterade nyheter:

Share This