FPA ersätter resor som görs för att få coronavaccination

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda kollektiva trafikmedel eller kollektiva trafikmedel saknas, kan du ansöka om ersättning för en taxiresa till coronavaccination hos FPA. FPA ersätter resor som görs för att få coronavaccination 27.3–31.12.2021.

Resorna ersätts på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården. Du betalar för varje enkelresa en egenandel på högst 25 euro. Ett taxikort som staden beviljat kan inte från och med 27.3 användas för resor som görs för att få coronavaccination.

Beställ taxi

Beställ taxi på FPA:s regionala beställningsnummer för Nyland.
• tfn 0800 96 130 på finska
• tfn 0800 96 140 på svenska
• Obs! För taxiresor som beställts på annat sätt kan du inte få ersättning av FPA.


Sök reseersättning

Om du har rätt att anlita taxi får du ersättning för taxiresan i form av direktersättning i samband med resan.
I efterskott söker du enklast reseersättning på webben på adressen fpa.fi/etjanst.


Mer information

Man kan även få ersättning av FPA för taxiresor till ett coronatest. Läs mer om FPA:s reseersättningar på fpa.fi/resor

Alla som vill ha vaccinet kommer att bli vaccinerade enligt vaccinationsordningen. Det är frivilligt att låta vaccinera sig. Vaccinet och vaccinationen är gratis för alla. Mer information om coronavaccinationerna i Lojo:  Lohja/koronarokotukset

Relaterade nyheter:

Share This