Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lojo söker nya serviceproducenter

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lojo söker nya serviceproducenter, dvs. producenter av klubbar och nya klubbar för våren 2022.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att organisera avgiftsfri hobbyverksamhet för alla skolelever i Lojo i anslutning till skoldagen. Klubbarna följer verksamhetsperioden för den grundläggande utbildningen så exakt som möjligt, dvs. klubbarna ordnas veckorna 2-21. I första hand ordnas hobbyverksamhet i skolans lokaler. Barn och unga söker till vårsäsongens klubbar i slutet av november 2021.

Projektteamet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lojo ordnar ett informationsmöte för aktörer som är intresserade av att ordna klubbar mån 1.11 kl. 14-15 och tis 2.11 kl. 17-18. Vid informationsmötet berättar vi t.ex. om rollen som serviceproducent samt om eventuella reseersättningar för klubbledaren och transporten av klubbdeltagarna från skolan till klubben. Informationsmötena ordnas på webben som Microsoft Teams-möte, vars länkar finns på vår webbplats.

Som serviceproducent har tills vidare kunna verka en registrerad förening eller ett företag. Andra aktörer får mer information om möjligheterna att verka som serviceproducent i samband med informationsmötet eller på vår webbplats. Man ansöker om att bli en serviceproducent genom att skicka en ansökningsblankett fr.o.m. mån 1.11 kl. 8.00 och senast fre 5.11 kl. 12.00. Ansökningsblanketten är elektronisk och finns på vår webbplats.
Ansökningarna behandlas och efter det meddelas de serviceproducenter som lämnat in en ansökan om ansökan har godkänts eller inte. Om ansökan godkänns, kan serviceproducenten erbjuda sina egna klubbar för skolorna i Lojo under veckorna 45-46.

Mer information på Lojo stads webbplats på undersidan för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lojo och man kan också kontakta projektteamets representant: Mira Lillman, tfn 050 5532005 eller mira.lillman@lohja.fi. Projektgruppen svarar gärna även på andra frågor.

Relaterade nyheter:

Share This