Ett nytt patientinformationssystem införs på Lojo hälsovårdscentral

Ett nytt patientinformationssystem OMNI360 kommer att tas i bruk på Lojo hälsovårdscentral 3.11.2021. Systemet ersätter Pegasos-systemet som har varit i bruk sedan år 1999. Det gamla Pegasos-systemets patientuppgifter finns också tillgängliga i det nya systemet. All vår personal har utbildats för att använda det nya systemet under hösten.

Patientsystemet är smidigare att använda och vårdpersonalen har mer tid att ta hand om patienter. OMNI360 garanterar också en bättre patientsäkerhet än den gamla versionen.

Under den tid systemet tas i bruk är alla våra verksamheter öppna som normalt. Men man ska ändå sannolikt räkna med lite längre väntetider är normalt, speciellt i telefontjänsten, förnyelse av recept och vid den brådskande mottagningen. Det kan uppstå köer och fördröjningar i dessa. Vi beklagar den olägenhet detta medför Lojoborna.

Vi önskar att man under perioden 3.11 – 8.11 kontaktar hälsovårdscentralen per telefon endast för nödvändiga och brådskande ärenden och att man skjuter upp icke brådskande kontakter till ett senare tillfälle.

Mer information:
Jari Lindén, ledande överläkare
jari.linden@lohja.fi,
tfn. 050 567 5892

Relaterade nyheter:

Share This