”Cykla till jobbet” dagen i Lojo tisdag 10.5.2022

Lämna kontaktuppgifterna och rapportera hur många kilometer du cyklat under Cykla till jobbet-dagen 10.5.2022. Samtidigt deltar du i utlottningen av priser med Lojo-tema.

Lojo stad utmanar stadens alla anställda, liksom anställda i företag som verkar i Lojo att delta i utmaningen Cykla till jobbet 10.5.2022.

Lämna kontaktuppgifterna och rapportera hur många kilometer du cyklat under Cykla till jobbet-dagen 10.5.2022. Samtidigt deltar du i utlottningen av priser med Lojo-tema om vilka vi meddelar alla personligen efter evenemanget.

Länk: https://link.webropolsurveys.com/S/267D5B42791F8003

Aktiva färdsätt vid resor till arbetet är samtidigt enkla sätt vara aktiv i vardagen och uppnå veckans motionsdos obemärkt. De kan också minska miljö- och bullerstörningar som orsakas av trafiken. Att kombinera olika färdsätt, det vill säga resekedjan (t.ex. cykel-tåg-promenader), erbjuder också ett färdsätt som orsakar mindre utsläpp och är dessutom hälsosamt.

Under ”Cykla till jobbet” dagen uppmuntras alla att cykla till jobbet eller att åtminstone cykla en del av resan och börja regelbundet cykla till jobbet. Här hittar (på finska) du mer information om cykelveckan och dess teman 6 – 15.5.2022.

Trevlig cykelsommar allihopa!

Lojo stads arbetsgrupper för cykling och Hinku

Relaterade nyheter:

Share This