Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 8.3.2021

Att minska nära kontakter är viktigt. För att förhindra att coronaepidemin förvärras ytterligare är det viktigt att varje Lojobo agerar ansvarsfullt och strävar efter att minska antalet nära kontakter både i sitt arbete och på fritiden.

Coroanasituationen i Lojo har försämrats i flera veckor i rad, liksom i resten av Nyland. Andelen av virusvarianten som sprids lättare har också ökat betydligt. Sedan början av januari har 158 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Totalt togs coronaprover i februari 1547 det vill säga i genomsnitt 221/dag. Andelen positiva prover har varit cirka 2,9 %. Förra veckan konstaterades 41 nya fall av corona.

Förekomsten av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 152,3/100 00. Förekomsten i hela landet är 146,9/100 000 och i Nyland 300,2/100 000. På grund av det försämrade coronaläget konstaterade regeringen att det råder undantagsförhållanden i landet. Genom regionförvaltningsverkets beslut övergår Lojo stads årskurser 7-9 till distansundervisning för tiden 8 – 28.3.2021. Gymnasierna är också i distansundervisning under samma tidsperiod. I de lokaler som drivs av Lohjan Liikuntakeskus och i stadens ungdomslokaler tillåts bara verksamhet som är avsedd för barn under 12 år (födda år 2008 och yngre).

Regionförvaltningsverket har beslutat om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.3.2021 . Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.3.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt. Regionförvaltningsverket meddelade beslut om att utrymmen för kunder ska stängas under perioden 8-14.3. Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och alltid kunderna.

Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Att minska nära kontakter är viktigt
Under de senaste veckorna har allt fler fall av coronasmitta härstammat från arbetsplatser, hobbyer, restauranger och olika privata tillställningar. Oroande är att smittkällorna vid många coronasmittor för närvarande är okända. För att förhindra att coronaepidemin förvärras ytterligare är det viktigt att varje Lojobo agerar ansvarsfullt och strävar efter att minska antalet nära kontakter både i sitt arbete och på fritiden.

Lojo stad vädjar till alla invånare att det nu är ytterst viktigt att undvika onödiga av sammankomster av alla typer och att följa hygienanvisningarna och säkra avstånd, använda munskydd och arbeta på distans i den mån det är möjligt.

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern
Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo
Sammanlagt har 9,2 % av Lojoborna har fått sin första coronavaccination. Av personer över 80 år har redan 60 % vaccinerats. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/ Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

I Nylands område har vaccinerna riktats till kommunerna enligt befolkningsunderlaget. Vaccinationerna kommer dock att utvidgas till nya åldersgrupper enligt en något varierad tidsplan i de olika kommunerna. Detta beror bland annat på vilket vaccin som finns tillgängligt i varje kommun. Moderna används för närvarande för vaccination av äldre i Lojo, speciellt på grund av det är enklare att förvara och hantera. AstraZeneca används för vaccination av personer födda år 1952 eller yngre.

Personer som fyller 80 år i år och äldre samt 18-69 -åringar som hör till riskgrupp 1 står i tur att vaccineras

Vecka 10
För vecka 10 kan vaccinationstider bokas för personer som i år fyllt/fyller 18-69 år (födda åren 1952-2003) som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (Grupp 1). Se nedan vaccinationsordningen och riskgrupperna. Grupp 1: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Några tiotals tider kan bokas för vecka 10 för personer som fyllt/fyller 80 år (födda år 1941 eller tidigare) inklusive personer över 70 år som bor i samma hushåll (70-79-åringar som bor i samma hushåll bokar tiden per telefon). Merparten av vaccinationstiderna för vecka 10 har bokats per telefon för personer som fyllt 85 år. Om du redan tidigare har ringt vår återuppringningstjänst, behöver du inte ringa på nytt utan vi ringer upp dig och erbjuder en vaccinationstid.

Använd gärna främst den elektroniska tidsbokningen för att minska belastningen på återuppringningstjänsten. När det gäller samtal som gäller coronavaccinationer är vår strävan att ringa tillbaka under de närmaste dagarna. För närvarande är återuppringningens fördröjning upp till en vecka. Vi har rekryterat och rekryterar mer personal för att besvara samtalen. Om inga tider visas i den elektroniska tidsbokningen är alla tider bokade och tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas när ett nytt vaccinparti blir tillgängligt.

Vecka 11
Vaccinationerna av riskgrupperna fortsätter på samma sätt som i vecka 10.

Några tiotals tider kan bokas på webben för personer som fyllt/fyller 80 år (födda år 1941 eller tidigare) inklusive personer över 70 år som bor i samma hushåll (70-79-åringar som bor i samma hushåll bokar tiden per telefon). Dessutom bokas tider per telefon för dem som tidigare har ringt coronatidsbokningen.

Så här bokar du tid till coronavaccination
Elektronisk tidsbokning på adressen på www.koronarokotusaika.fi, (vaccinationsställena i Tennari och Pusula). Om inga tider visas i elektroniska tidsbokningen är alla tider bokade. Nya tider öppnas en vecka före det planerade vaccinationsdatumet i takt med att ett nytt vaccinparti blir tillgängligt. I synnerhet är antalet vacciner tillgängliga för personer över 80 år begränsade varje vecka. På grund av detta tar vaccinationerna av denna åldersgrupp ett flertal veckor.

Vaccinationstider kan också bokas via rådgivningstelefonen på Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30) samt via rådgivningstelefonen på Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300. Tjänsten har ett återuppringningssystem så ring bara en gång. När det gäller samtal som gäller coronavaccinationer är vår strävan att ringa tillbaka under de närmaste dagarna. För närvarande är återuppringningens fördröjning upp till en vecka.

När tiderna för de följande vaccinationsdagarna kan bokas ska de som är i tur att vaccineras i första hand boka tid på webben så att vi kan betjäna per telefon dem som inte kan boka tid på webben.

Vi betjänar i vaccinationsfrågor så snabbt som möjligt, men vi ber invånarna om tålamod. Tider för följande vaccinationsgrupper ges inte i förväg.

Relaterade nyheter:

Share This