Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 19.10

Nu kan man boka coronatest också för ett barn under 16 år via Coronaguiden.

Under den senaste veckan (vecka 42) har två nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 79 i Lojo.

Incidensen av corona är 17,4/100 000 invånare (per fall/invånare) under de senaste 14 dygnen. I Nyland är incidensen 85,9/100 000. Under de senaste 14 dygnen konstaterades 2853 fall av coronasmitta i Finland, jämfört med 1656 under de föregående 14 dygnen.

De vanligaste smittkällorna just nu är familjemedlemmar, arbetsplatser och vänner. Det är mycket viktigt att man inte går till jobbet eller t.ex. till ett besök när man är sjuk och att man använder munskydd på rätt sätt i offentliga lokaler och i kollektivtrafiken. Omfattande användning av munskydd minskar antalet fall av exponeringar avsevärt.

Rekommendation för att förebygga coronavirussmitta i hobbyverksamhet

Lojo stad informerade måndag 19.10 om nya rekommendationer som gäller hobbyverksamheten. Man strävar efter att med hjälp av konkreta åtgärdsrekommendationer som gäller hobbyverksamheten minska spridningen av coronaviruset genom att minska möten mellan människor och öka användningen av munskydd. Meddelandet och mer detaljerade anvisningar finns på https://www.lohja.fi/sv/nyheter/rekommendation-for-att-forebygga-coronavirussmitta-i-hobbyverksamhet/ .

Nu kan man boka coronatest också för ett barn under 16 år via Coronaguiden

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom HUS-området att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person.  Du kan boka en tid för dig själv och ditt barn som är under 16 år.  Om du vill boka en tid för någon annan person, ring coronarådgivningen vid Lojo hälsovårdscentral, tfn  044 369 2901

Efter bokningen skickar Coronaguiden en bekräftelse på provtagningstiden, ankomstanvisningar och avbokningsanvisningar via SMS. Provsvaren skickas också via SMS när testsvaren är färdiga, i genomsnitt inom 2 dygn. SMS skickas dygnet runt, det vill säga resultatmeddelandet kan också komma nattetid.

Positiva resultat på tester som bokats via Coronaguiden kan dessutom ses på Mina Kanta-sidorna efter att hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten syns på Mina Kanta-sidorna först från och med slutet av november.

Om svaret är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till den som fått smitta eller hans/hennes vårdnadshavare. Adressen: koronabotti.hus.fi

Facebook Live–sändning tisdag 27.10 kl. 16.15

På Lojo stads Facebook-kanal https://www.facebook.com/lohjankaupunki tis 27.10 kl. 16.15-17.00 redogör Lojo stadsdirektör Mika Sivula samt stadens pandemichef Tuula Suominen bland annat för coronasituationen i Lojo och tar upp aktuella frågor. Man kan på förhand skicka in frågor som gäller situationen till adressen viestinta@lohja.fi samt också ställa frågor under sändningen i kommentarsfältet.
Lojo stad nyheter_Coronavirus

Share This