Rekommendation för att förebygga coronavirussmitta i hobbyverksamhet

I Nyland är coronavirusepidemin i en accelerationsfas och en del av området riskerar att övergå till fasen för allmän smittspridning. Situationen kan förändras mycket snabbt.

Coronavirusinfektion smittar lättast två dygn före och efter symtomens början. För att förhindra spridning rekommenderar vi att man i hobbyverksamheten minskar möten mellan människor och tiden man vistas i samma utrymme.

I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgar- och arbetarinstitutens kurser, konstläroanstalter (t.ex. dans-, teater-, musik- och bildkonstläroanstalter), grupphobbyer (t.ex. scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet) samt andra motsvarande ska följande anvisningar som förebygger spridningen av coronaviruset följas:

• De som deltar i hobbyverksamhet uppmanas att använda munskydd (från och med högstadieåldern) för att trygga fortsatt hobbyverksamhet.
• Man kommer endast till hobbyerna när man är frisk. Man ska vara helt symtomfri, inte ens lindriga symtom får förekomma.
• Munskydd används i alla situationer, med undantag för idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man till att använda munskydd. Amatörorkestrar ska överväga att utesluta blåsinstrument ur sitt program, andra använder munskydd.
• Alla som deltar i verksamheten ska använda munskydd under hela tillställningen, även en eventuell publik.
• Storleken på hobbygrupper rekommenderas vara under 20 personer.
• Verksamheten planeras så att:
o munskydd används i alla situationer, se ovan
o ett avstånd på 2 meter hålls inomhus och utomhus
o separata smågrupper prioriteras
o gemensamma övningar för grupper undviks
o man undviker att blanda grupper
o andra sätt, såsom distansförbindelser, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmitta
o hobbyredskapen är personliga, men desinfektion av gemensamma redskap (såsom boll) tas hand om
o man i mån av möjlighet kommer till övningarna klädd i idrottsutrustning, vistelsen i omklädningsrummen och andra gemensamma utrymmen minimeras
o arrangören sköter efterstädningen.

Lojo stad rekommenderar att man använder munskydd i evenemang som man eventuellt ordnar. Arrangören av evenemanget kan förutsätta att deltagarna använder munskydd genom att informera om det  i förväg.

Evenemangsarrangören ansvarar för tillräckligt förebyggande av coronavirussmitta och tryggar säkerheten i enlighet med anvisningarna från THL, UKM och grenförbunden https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.
Lojo stad nyheter_Coronavirus

Relaterade nyheter:

Share This