Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 15.3.2021

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.4.2021.

Coroanasituationen i Lojo har försämrats i flera veckor i rad, liksom i resten av Nyland. Andelen av virusvarianten som sprids lättare har också ökat betydligt. Sedan början av januari har 189 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Totalt har 3010 coronaprover tagits i mars, det vill säga i genomsnitt 215/dag. Andelen positiva prover har varit cirka 2,4%. Förra veckan konstaterades 31 nya fall av corona.

Förekomsten av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 154,5/100 00. Förekomsten i hela landet är 163,4/100 000 och i Nyland 337,6/100 000.

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.4.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Enligt regionförvaltningsverkets meddelande som publicerades 15.3.2021 ska begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar i regel inte längre tillämpas på bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta. Vid sammankomsten ska man följa de hygienkrav som föreskrivs enligt lag och arrangören ska redogöra för att nära kontakter faktiskt kan undvikas. Det är till exempel möjligt att hålla ett stadgeenligt vårmöte om de nämnda villkoren uppfylls.

Således är endast de stadgeenliga mötena utanför de gällande begränsningarna. Styrelsemötet före det stadgeenliga vårmötet omfattas fortfarande av begränsningen och kan alltså inte hållas fysiskt på plats. Det rekommenderas fortfarande att hålla alla möjliga möten på distans.

Mer information:

Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lag?
Vilka aktörer omfattas av besluten om säkra avstånd enligt smittskyddslagen?

Regionförvaltningsverkets meddelande i sin helhet.

Regionförvaltningsverket meddelade beslut om att utrymmen för kunder ska stängas under perioden 15-28.3.2021 Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna.

https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/rekommendationer-och-restriktioner-i-lojo/.

Fortsatta begränsningar av sammankomster och användningen av kundutrymmen i Nyland:
https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69903366


Att minska nära kontakter är viktigt

Under de senaste veckorna har allt fler fall av coronasmitta härstammat från arbetsplatser, hobbyer, restauranger och olika privata tillställningar, såsom besök hos bekanta. Oroande är att smittkällorna vid många coronasmittor för närvarande är okända. För att förhindra att coronaepidemin förvärras ytterligare är det viktigt att varje Lojobo agerar ansvarsfullt och strävar efter att minska antalet nära kontakter både i sitt arbete och på fritiden.

Lojo stad vädjar till alla invånare att det nu är ytterst viktigt att undvika onödiga av sammankomster av alla typer och att följa hygienanvisningarna och säkra avstånd, använda munskydd och arbeta på distans i den mån det är möjligt.


Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.


Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo

Sammanlagt har 10,7 % av Lojoborna fått sin första coronavaccination. Av personer som fyllt 80 år har redan 73,4 % vaccinerats. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/  .Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.


För närvarande vaccineras följande grupper:

• Personer som fyllt 80 år och äldre (födda år 1941 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin)
• Personer i åldern 18-69 år (födda åren 1952-2003) som hör till den första medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)
• Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952–56) som hör till den andra medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)

Nu kan personer i åldern 65-69-år (födda åren 1952-56) som hör till den andra medicinska riskgruppen boka tid för coronavaccination.
Till den andra riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de är mottagliga för svår covid-19:

• Astma som kräver kontinuerlig medicinering
• Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
• Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
• Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
• Svår kronisk leversjukdom
• Typ 1-diabetes (insulinbehandlad diabetes)
• Binjureinsufficiens
• Sömnapné
• Psykossjukdom
• Sjuklig fetma, personer vars viktindex (BMI) är 40 eller större.

Personer i åldern 70-79 år kan boka tid för vaccination från och med 22.3.2021. Enligt preliminära uppskattningar kan vaccinationerna startas för denna åldersgrupp från vecka 13. Vi börjar skicka ut brev med anvisningar om hur man bokar tid under den här veckan.

I detta skede sker det inga förändringar när det gäller vaccinationer med AstraZenecas vaccin i Nylands område: Ändrad åldersgrupp i fråga om AstraZenecas vaccin leder inte till omedelbara förändringar i vaccinationerna i HUS-området | HUS


Så här bokar du tid till coronavaccination

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/
Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.


Tidsbokning per telefon:

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga. När tiderna för de följande vaccinationsdagarna kan bokas ska de som är i tur att vaccineras i första hand boka tid på webben så att vi kan betjäna per telefon dem som inte kan boka tid på webben.

Vi betjänar i vaccinationsfrågor så snabbt som möjligt, men vi ber invånarna om tålamod. Tider för följande vaccinationsgrupper ges inte i förväg.

Relaterade nyheter:

Share This