Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 12.8.2021

Coronavaccinationer för 12–15-åringar har börjat

70,1% av Lojoborna har redan fått det första coronarvaccinet och 50,8 % även boostervaccinet.

Vaccinationer för 12- till 15-åringar har börjat denna vecka. Vaccinationerna utförs under skoldagen och skolorna tar hand om de praktiska arrangemangen för vaccinationerna.

Allmän vaccinationsdag utan tidsbokning på Tennari torsdag 19.8.2021 kl. 9 – 15 för alla kommuninvånare, inklusive grundskoleelever och gymnasie- och högskolestuderande.

THL rekommenderar coronarvaccination för gravida – deltavarianten av viruset har ökat risken för en allvarlig sjukdom hos gravida

Enligt en studie i Storbritannien kan deltavarianten av coronaviruset orsaka en svårare sjukdom även hos en gravid kvinna än tidigare varianter av ett coronaviruset. Det är därför vi rekommenderar coronavaccination för alla gravida”, säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner.

Förändringarna i kroppen under graviditeten ökar risken för att den väntande mamman blir allvarligt sjuk, och en coronavirusinfektion som fåtts under graviditeten kan också öka sannolikheten för prematur förlossning. Graviditeten förändrar kroppens immunförsvar och i slutet av graviditeten trycker en växande livmoder mot lungorna. Även under en normal graviditet ökar risken för blodproppar och coronavirussjukdomen ökar risken för proppar ytterligare.

Även babyn kan ha nytta av vaccination

I en studie i USA har man funnit att de antikroppar som åstadkoms av coronavaccinationen kan överföras från moderns kropp till fostret. Det är möjligt att dessa antikroppar också skyddar det nyfödda i viss mån.
Vid säkerhetsuppföljningen har man inte konstaterar säkerhetsproblem som gäller särskilt gravida.

Information om coronavaccinationer för 12- till 15-åringar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ordnar ett möte för allmänheten om coronavaccinationerna för 12–15-åringar torsdag 12.8 kl. 17.30-18.30. Mötet är höstens första.

Vid mötet som sker via webben kommer THL:s sakkunniga att hålla inledningsanföranden om saken och de svarar på frågor som skickats i förväg av allmänheten. Överläkare Hanna Nohynek, ledande sakkunnig Mia Kontio och sakkunnigläkare Anna Scherleitner kommer att närvara vid mötet.

De sakkunniga svarar på de vanligaste frågorna om coronavaccinerna, men kan inte kommentera frågor om ens egen eller en närståendes hälsa. Frågeformuläret stängs en timme före mötet.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/63c0ccda-c939-419a-91b0-447dd0c95158?displayId=Fin2326738

Vanliga frågor om coronavaccinationer av barn och unga finns här: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/coronavaccination-av-barn-och-unga

Antalet fall av coronasmitta ökar

Sedan början av januari har 441 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall under augusti är redan 54!
Under de två senaste veckorna har det inrapporterats 72 nya fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 157/100000. Incidensen i hela landet är 177,4/100 000 och i Nyland 286,4/100 000.

Regionförvaltningsverkets gällande begränsningar till och med 26.8.2021

Man kan ordna sammankomster inomhus och i begränsade utomhuslokaler utan begränsningar på personantalet om man beaktar följande:
– Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare kunna undvika närkontakt med varandra det vill säga hålla säkert avstånd. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre än högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
– Vid tillställningar utomhus med över 50 (femtio) personer måste kunder och deltagare kunna undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
– Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 (femtio) personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021
– Dessutom ska de allmänna hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att rengöra händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Mer information om konsekvenserna av restriktionerna för stadens verksamhet: Rekommendationer och restriktioner i Lojo

Coronaintyg fås från Mina Kanta-sidor

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform. Mycket detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns på: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/coronaintyg

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral , kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Beställningar:
Centrums hs: i första hand elektroniskt 24/7 Kontakt (klinik.fi) eller i andra hand per telefon vardagar kl. 9-14, tfn 044 369 2331.
Pusula hs: i första hand elektroniskt OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 2300
Karislojo hs: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3730 https://www.mehilainen.fi/sv
Sammatti hs: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per, tfn 019 369 3740 https://www.mehilainen.fi/sv

Relaterade nyheter:

Share This