Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 11.1.2021

Coronavaccinationerna inleds i Lojo 12.1.2021. Vaccinationsordningen baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer.

Sedan början av januari har 3 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt 773 coronaprover tagits i januari. Förra veckan konstaterades 2 nya fall av corona.

Incidensen corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 8/100 000 invånare. Situationen återspeglar inte nödvändigtvis den faktiska situationen på grund av det låga antalet test  även under den förra veckan.  Incidensen i hela landet är 63,7 och i Nyland 108,2. För närvarande är utöver Nyland även Åland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,  Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland inne i en samhällsspridningsfas.

För att ytterligare lugna ner coronaläget förlängde regionförvaltningsverket sitt beslut förra veckan om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 10 personer till 31.1.2021. Också Lojo stad förlängde restriktionerna och rekommendationerna för det mesta till 31.1.2021.  Som ett undantag från de tidigare restriktionerna kunde abiturienterna återvända till närundervisningen fram till läslovet. Fortsättningen av restriktionerna och rekommendationerna utvärderas varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella  coronasituationen.

Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/.

Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel.

Under helgdagarna vid årsskiftet var det färre som sökte sig till coronatest än vid andra tidpunkter. I Lojo är det lätt och snabbt gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona.  Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården,  under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116 117.

Coronavaccinationerna inleds i Lojo 12.1.2021

I Lojo inleds coronavaccinationerna 12.1.2021 på Centrums hälsostation. Vid Lojo stads gemensamma vaccinationsställe vaccineras den personal i Karviainen, Lojo stad, Ingå kommun  och Sjundeå kommun samt  hos de privata aktörerna i området som står först i tur att få vaccinet. Dessutom inleds förberedelser för vaccinationer vid boendeserviceenheterna för seniorer. Vaccinationsordningen – dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras – baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer. Det är inte möjligt att förbigå den officiella vaccinationsordningen.

Vi kommer att informera den målgrupp som är berättigad till vaccination omedelbart om tidsscheman och om tidsbokningen när vaccinationsscheman har bekräftats. Vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en svår coronasjukdom kan enligt nuvarande uppskattningar börja i februari-mars. Information om coronavaccinationerna i Lojo finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

THL har uppdaterat sin rekommendation om munskydd

THL har uppdaterat sin rekommendation för medborgare om att använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas nu för personer över 12 år. Bakgrunden till detta är Världshälsoorganisationens WHO:s rekommendation att 12-åringar och äldre ska följa principerna för maskrekommendationer för vuxna. https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiatille. Lojo stad förbereder sig för att öka användningen av munskydd. Om detta informeras separat.

Relaterade nyheter:

Share This