Anmälan till grundskolans första klass i Lojo

Anmälan till skolan lämnas in via Wilma elektroniskt under tiden 10. – 24.1.2022.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2015 eller tidigare får anmälningsanvisningar 10.1.2022 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än Lojo stad skickas ett anmälningsbrev vecka 1. Om ni inte fått något brev före 14.1.2022, kontakta närskolan.

Skolplatsen bestäms i första hand på basis av bostadsområde. Det är möjligt att söka även till en annan skola än till den egna närskolan. 

https://www.lohja.fi/småbarnspedagogik och undervisning/undervisning och utbildning/grundläggande utbildning/sök till skolan/närskola och elevantagningsområde/. Principerna för elevantagning i andra hand finns på Lojo stads webbplats: https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2021/12/202121188-12.pdf.

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2022–2023

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under tiden 10 – 24.1.2022
Undervisning erbjuds 4 h/dag under tiden 11.8.2022 – 3.6.2023 i daghem och förskolegrupper vid skolorna. Förskoleundervisningen följer skolornas tider för lov.

Anmälan ska i regel lämnas in på elektronisk väg. En blankett för elektronisk anmälan finns på Lojo stads webbplats https://www.lohja.fi/småbarnspedagogik och undervisning/undervisning och utbildning/förskoleundervisning/anmälan till förskoleundervisning/. Här finns också ansökan om småbarnspedagogik för dem som utöver förskoleundervisning behöver småbarnspedagogik.  För de barn som redan har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken, behöver man inte lämna in en ny ansökan. 

Blanketter på papper kan också hämtas på alla daghem och kundservicecentret i stadshuset (Karstuvägen 4, 08100 Lojo).

Ansökan om skoltransport

Ansökan om skoltransport lämnas in i samband med anmälan på en skoltransportblankett i Wilma. Blanketten finns under punkten ansökningar och beslut. Man får mer information från logistikenheten eller den egna närskolan genom ett Wilma-meddelande.

De som behöver transport till förskoleundervisningen får Wilma-koder för att kunna ansöka om transport på adressen: paula.virea-aihio@lohja.fi. Principerna för transport till förskola och skola finns på Lojo stads webbplats.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan samt för elever i specialundervisning i alla årskurser ordnas områdesspecifikt enligt indelningen i närskolor. Var verksamheten ordnas fastställs utgående från det totala behovet. Om antalet sökande till verksamheten är fler än vad man kan ta emot fylls platserna genom lottdragning. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 12.00–17.00 på skoldagar. 

Skoltransport enligt skolreseförmånen ordnas inte till hemmet från skolelevernas eftermiddagsverksamhet. En gemensam transport hem ordnas kl. 16 för elever i specialskolan Jalava. Mer information om verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten:  https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2018/11/Koululaisten-iltapaivatoiminnan-toimintasuunnitelma-1.9.2019.pdf.

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Ansökningstiden börjar 10.1.2022 och slutar 15.3.2022  kl. 14. De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma före utgången av april. Mer information ges av planerare Paula Vireä-Aihio, tfn 050 400 4514.

Lojo stad

Service för barn, unga och familjer

Relaterade nyheter:

Share This