Anmälan till avgiftsfria hobbygrupper är öppen

Lapset keinumassa koulun pihalla

Projektet Lojomodellen för hobbyverksamhet bjuder grundskoleelever i Lojo på avgiftsfria hobbygrupper efter skoldagen med start den 4 september 2023. Anmälan till grupperna är öppen. Det kommer fler grupper till hobbykalendern under augusti.

Ta del av och anmäl dig till hobbyer enligt Lojomodellen på Lojos hobbykalender.

Hobbyer ordnas 4.9–15.12.2023 och 8.1–17.5.2024 med undantag för skolornas lovtider. Hobbygrupper ordnas inte under skolornas lovtider eller under söckenhelger. Projektet är en del av den riksomfattande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Mer information till vårdnadshavare och deltagare

På skolan Ristin koulu prövar vi skolskjutsar hem från hobbyerna

På skolan Ristin koulu prövar vi skolskjutsar hem från hobbyerna enligt Lojomodellen för hobbyverksamhet för skolans elever som har rätt till skolskjuts och som anmäler sig till skolans grupper. Målet med prövningen är att utvidga skolskjutsar att omfatta även andra skolor i framtiden.

Relaterade nyheter:

Share This