Arvontasäännöt

Arvontasäännöt ja kilpailun tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä ja kilpailun järjestäjä

Lohjan kaupunki

Yhteyshenkilö

Roosa-Maria Kylli, roosa-maria.kylli@lohja.fi, puh. 044 3691 545

Rekisterin nimi

Arvonta- ja kilpailurekisteri – Lohja700-juhlavuoden kuntalaiskysely 2024

Arvonnan säännöt

Arvontaan osallistutaan vastaamalla Lohja700-juhlavuoden kuntalaiskyselyyn Webropol -alustan kautta. Henkilö antaa palautetta juhlavuodesta ja jättää yhteystiedot kyselyn kautta.

Arvonnassa valitaan kaksi voittajaa, jotka voittavat Lohja700-juhlavuoden Jokipiin pellavapyyhkeet, 2 kpl (kylpypyyhkeet). Yhden palkinnon arvo on 138 euroa.

Arvonta on käynnissä 19.1.–11.2.2024. Arvonta suoritetaan 12.2.2024. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon aikana, Lohjan kaupunki voi arpoa uudet voittajat.

Henkilötietojen keräämisen peruste (laki, suostumus, sopimus)

Henkilötietoja kerätään henkilön suostumuksella.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Lohja700 -juhlavuoden kuntalaiskyselyn arvonnan voittajien arpomiseen
  • Voittajien yhteydenottoon sekä palkintojen toimittamiseen
  • Henkilön niin valitessa uutiskirjeen lähettämiseen

Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää asukkaan itsensä luovuttamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voittajien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu kunnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Tietojen säilytysajat

Yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen niiden osalta, jotka eivät tilaa uutiskirjettä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan tietonsa rekisteristä. Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää suoraan rekisterinpitäjälle.

Lohjan kaupungin tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@lohja.fi.

 

Aiheeseen liittyvää: