Arvontasäännöt

Lohja-visa – arvontasäännöt ja kilpailun tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä ja kilpailun järjestäjä

Lohjan kaupunki

Yhteyshenkilö

Evita Malm, evita.malm@lohja.fi, puh. 044 3744 303

Rekisterin nimi

Arvonta- ja kilpailurekisteri – Lohja-visa

Arvonnan säännöt

Lohja-visan arvontaan osallistutaan jättämällä Typeform-alustalla (ei mukana arvonnassa) vastaamalla Lohja aiheisiin kysymyksiin sekä valitsemalla, haluaako henkilö tilata matkailun uutiskirjeen vai ei. Tämän jälkeen henkilö jättää sähköpostiosoitteensa, jolloin hän on mukana arvonnassa.

Arvonnassa valitaan 10 voittajaa, joista jokainen saa 2 lippua Tytyri Elämyskaivokseen. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Lohjan kaupunki maksaa palkinnoista arpajaisveron.

Arvonta on käynnissä 17.4.-14.5.2023. Arvonta suoritetaan 15.5.2023. Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon aikana, Lohjan kaupunki voi arpoa uuden voittajan.

Käyttöoikeus

Kun henkilö osallistuu kilpailuun tekstillä tai muulla pyydetyllä materiaalilla, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Lohjan kaupungille, ja antaa luvan julkaista materiaalin Lohjan kaupungin verkkosivuilla, Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla.

Henkilötietojen keräämisen peruste (laki, suostumus, sopimus)

Henkilötietoja kerätään henkilön suostumuksella.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Kevätmessujen arvonnan voittajien arpomiseen
  • Voittajien yhteydenottoon sekä palkintojen toimittamiseen
  • Henkilön niin valitessa uutiskirjeen lähettämiseen

Voittajien henkilötiedot voidaan luovuttaa arvontaan liittyville yhteistyökumppaneille palkintojen jakamista varten. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin tai lähetetä arvonnan ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää henkilön itsensä luovuttamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Lohjan kaupungin ulkopuolelle kolmannelle osapuolelle pois lukien arvonnan palkintojen toimittamista varten yhteistyökumppaneille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu kunnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Tietojen säilytysajat

Yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen niiden osalta, jotka eivät tilaa uutiskirjettä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan tietonsa rekisteristä. Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää suoraan rekisterinpitäjälle.

Lohjan kaupungin tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@lohja.fi.

 

Aiheeseen liittyvää: