Uusiutuva energia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Lohjalle

Ilmakuva Lohjasta järveltä Aurlahden rantaan päin kuvattuna.

Benet Oy:n 2022 toteuttamasta uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta selviää, kuinka paljon Lohjalla käytetään uusiutuvaa energiaa tällä hetkellä, ja mihin sen lisäämisessä kannattaa erityisesti keskittyä.

Uusiutuva energia on ratkaisevan tärkeä askel tiellä kohti kestävää ja puhdasta tulevaisuutta. Se korvaa fossiilisia polttoaineita, jotka aiheuttavat ilmastolle haitallisia päästöjä. Uusiutuva energia paitsi vähentää riippuvuutta rajallisista ja usein ulkomaisista energiaresursseista, myös luo uusia työpaikkoja ja tukee näin taloutta. Uusiutuvaan energiaan panostaminen auttaa säilyttämään ympäristön elinvoimaisena tulevillekin sukupolville, edistäen puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa.

Lohjan kaupunki haluaa olla mukana tuossa kehityksessä. Fossiilisista polttoaineista luopuminen tukee samalla kaupungin itselleen asettamia päästövähennys- ja energiansäästötavoitteita. Näistä syistä Lohja tilasi vuonna 2022 Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen Benet Solutions Oy:ltä. Katselmuksen on alun perin kehittänyt valtion energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisorganisaatio Motiva Oy ja sen toteuttamista tuettiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella (50%).

Katselmuksen tavoitteena oli kartoittaa uusiutuvien energialähteiden nykyinen käyttö Lohjan alueella sekä selvittää, mitkä olisivat potentiaalisimmat tavat lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta Lohjalla. Katselmus tarjoaa myös tietoa tavoista, joilla voidaan pienentää kaupungin energiakustannuksia, parantaa energiaomavaraisuutta sekä toteuttaa kansallisia- ja EU-tason ilmasto- ja energiasuosituksia.   

Katselmuksesta selviää, että Lohjalla tuotetaan toistaiseksi maltillisesti uusiutuvaa energiaa. Lähes kaikkien uusiutuvan energian muotojen lisäämisessä on paljon potentiaalia. Katselmuksen mukaan merkittävää hyötyä olisi saatavissa erityisesti aurinkoenergian, lämpöpumppujen ja puu- ja biopolttoaineiden käytön kasvattamisessa. Tuulivoima ja vesivoima puolestaan eivät ole Lohjalla suuressa mittakaavassa mahdollisia vaihtoehtoja, minkä lisäksi kaupungin keskusta-alueen laaja pohjavesialue hankaloittaa maalämmön hyödyntämistä.

Nykykäyttö, GWhTekninen potentiaali, GWhNykykäyttö suhteessa potentiaaliin*
Puupolttoaineet37483445%
Peltoenergia090%
Liikenteen biopolttoaineet7317542%
Biokaasu409940%
Tuulisähkö000%
Aurinkoenergia3496%
Vesivoima000%
Lämpöpumput119811%
TAULUKKO: Uusiutuvien energialähteiden nykykäyttö Lohjalla (tiedot 2020/2022) ja lisäämismahdollisuudet *Potentiaali sisältää lämmitysöljyn kokonaan korvaamisen ja sähkölämmityksen osittaisen korvaamisen, puupolttoaineet ja lämpöpumput ovat toisilleen vaihtoehtoisia energiamuotoja (Lähde: Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lohjan kaupunki 2022, Benet Solutions Oy)

Uusiutuvan energian kuntakatselmusta hyödynnetään jatkossa kaupungin energia- ja ilmastotyössä suunnittelun apuvälineenä ja käytännön toimenpiteiden edistämisessä. Katselmukseen voi tutustua tästä linkistä (linkki johtaa Motivan sivuille).

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This