Kaupunginhallituksen uutiset 2.10.

Kaupunginhallitus kokoontui eilen 2.10.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sopimusta menettelytavoista Novago Yrityskehitys Oy:n lakkauttamisesta tai kuntien irtautumisesta sen toiminnasta, raakamaan ostamista, päivitetyn hankintaohjeen hyväksymistä sekä presidentinvaalien äänestyspaikkoja.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.05.2023 valtuuttaa Novago Yrityskehitys Oy:n kesäkuun 2023 yhtiökokouksen edustajansa päättämään osaltaan Novago Yrityskehitys Oy:n toiminnan lakkauttamisesta 31.12.2023. Samalla päätettiin yritysneuvonnan ja yritysten kehittämispalveluiden järjestämisestä omana palveluna 1.1.2024 alkaen. Muut Novago-kunnat eivät vielä toistaiseksi ole tehneet päätöksiä Novagon toiminnan jatkumisesta.

Kunnat ovat odottaneet ratkaisua, ottaako Lohjan kaupunki maksettavakseen Novagon vuokratilat Yrittäjätalossa vuoden 2027 loppuun asti, johon kyseisten tilojen vuokrasopimus ulottuu. Novago-kuntien kesken on käyty keskusteluja asiasta ja Lohjan kaupunki on tuonut esille omia reunaehtojaan. Tältä pohjalta on laadittu sopimusluonnos, joka viedään kunkin kunnan päätettäväksi. Sopimuksessa todetaan muun muassa, että Lohjan kaupunki sitoutuu ottamaan toimitilojen vuokrasopimuksen vastuulleen siinä tapauksessa, että yhtiö purkautuu tai että yhtiö tai muut osakkaat lunastavat Lohjan kaupungin osakkeet.

Kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan hyväksyä osaltaan sopimuksen menettelytavoista Novago Yrityskehitys Oy:n lakkauttamisesta selvitysmenettelyn kautta tai kuntien irtautumisesta Novago Yrityskehitys Oy:n toiminnasta. Sopimuksen hyväksymistä edellyttää se, että myös muut Novago-kunnat (Hanko, Inkoo, Raasepori ja Siuntio) osiltaan hyväksyvät saman sopimuksen.

Kaupunginhallitus päätti raakamaan ostamisesta Kasvihuoneilmiön alueella rakennuksineen, puustoineen ja muine ainesosineen 185 214 euron kauppahinnalla. Tämän päätöksen jälkeen maanhankintaan varattua budjettia on jäljellä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Hallitus hyväksyi myös päivitetyn hankintaohjeen. Päivitettyyn hankintaohjeeseen on tehty täsmentäviä työnjakomäärittelyjä konsernihallintoon kuuluvan hankintapalvelun ja toimialojen kesken sekä täsmennetty hankintoja koskevan päätöksenteon menettelyä. Uudessa hankintaohjeessa otetaan myös ympäristöasiat huomioon. Tavaroiden ja palvelujen suorahankintarajaa on lisäksi nostettu 5 000 eurosta 10 000 euroon.

Kaupunginhallitus päätti niin ikään presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista kuten myös varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista ja aukioloajoista. Vaalibussi Saima otetaan yhdeksi Lohjan kyliä kiertäväksi ennakkoäänestyspaikaksi. Hallitus päätti myös asettaa liitteen mukaiset vaalilautakunnat ja -toimikunnat sekä nimetä niiden jäsenet ja varajäsenet ehdotetun mukaisesti.

Muita hallituksen tekemiä päätöksiä

Kokouksessa päätettiin, että kaupunginjohtajan sekä hänen ensimmäisen ja toisen sijaisensa estyneenä tai poissa ollessa kaupunginjohtajan lyhytaikaisina sijaisina toimivat vastuualuejohtajat ja tulosaluejohtajat virkaikäjärjestyksessä.

Hallitus päätti myöntää eron Arvo Ollikaiselle nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja nimetä nuorisovaltuuston varajäsenen Reetta Jaatisen varsinaiseksi jäseneksi nuorisovaltuustoon. Hallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle eron myöntämistä sivistyslautakunnan jäsen Akseli Lehtoselle ja uuden jäsenen valitsemista sivistyslautakuntaan. Hallitus valitsi myös Teija Ristaniemen Lohjan kaupungin edustajaksi ja Juha Niemimaan varaedustajaksi Luksian, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen, joka pidetään 23.11.2023.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Lohjan kaupunki liittyy Hansel Oy:n puitejärjestelyyn ”Matkatoimistopalvelut 2024 – 2028”. Hankintojen ennakoiduksi arvoksi sopimuskaudella ilmoitetaan 3 000 euroa. Hallitus päätti niin ikään, että Lohjan kaupunki liittyy Hansel Oy:n dynaamiseen hankintajärjestelmään ”Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020 – 2026”. Näiden hankintojen ennakoiduksi arvoksi sopimuskaudella ilmoitetaan 400 000 euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 2.10.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 9.10.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This