Hyvinkään ja Karjaan välisen rataosuuden riskipuiden poisto etenee Lohjan alueelle

Väyläviraston Hyvinkää─Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeeseen kuuluva riskipuiden poisto Hyvinkään ja Karjaan välillä aloitettiin syksyllä 2023. Urakka on edennyt Lohjalle, jossa puita poistetaan kesäkuun alkupuolelta lähtien. Urakka-alueella tehdään ornitologin eli lintututkijan tutkimuksia, jotta voidaan välttää puiden kaadot lintujen pesimäaikaan.

Hyvinkään ja Karjaan välinen riskipuuston poiston urakka rautatien läheisyydessä etenee kesäkuun alkupuolella Lohjalle. Urakassa rautatien varrelta poistetaan korkeita puita ja pensaita, millä ehkäistään puiden kaatumista rautatielle. Puuston poistoa tehdään rautatien suoja-alueella, jolla tarkoitetaan radan molemmin puolin sijaitsevaa, 30 metrin etäisyydelle ulottuvaa aluetta reunimmaisen raiteen keskeltä.

Riskipuiden poiston urakka, erityisesti huoli puiden kaadosta lintujen pesimäaikaan sekä työn jälki, ovat herättäneet keskustelua urakka-alueen läheisyydessä. Puun kaatoihin liittyviä toimintatapoja on nyt selkeytetty. 

”Kesäkuun alkupuolella urakkaan on saatu mukaan ornitologi eli lintujen tutkimiseen erikoistunut henkilö, joka tutkii poistettavien puiden alueet ennen puiden kaatoa. Tällä ehkäistään sitä, ettei riskipuita kaadeta kesken lintujen pesimäajan. Mikäli pesintää löytyy, riskipuut pystytään poistamaan pesimäaikojen ulkopuolella”, projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastosta kertoo. 

Ennen puuston poistoa alueella on tehty myös tarpeellisia luontoselvityksiä. Urakka-alueella on kartoitettu muun muassa liito-oravien esiintymistä, jotta mahdollisten liito-oravien elinympäristöt ja puiden kaatojen vaikutukset niihin voidaan huomioida.

Riskipuiden poistojen ollessa vielä kesken maastossa voi näkyä vielä siivoamattomia alueita. Alueet tullaan siivoamaan ja puukasat poistamaan maastosta ennen urakan päättymistä. 

Puuston poistolla ehkäistään puiden kaatumista rautatielle

Riskipuiden poisto on rautatieturvallisuuden kannalta välttämätön turvallisuustoimi. Puuston poistolla varaudutaan myrskyihin ja ehkäistään puun kaatumista rautatielle. Puiden poiston yhteydessä on huomioitava myös ne puut, jotka kasvaisivat riskipuiksi lähitulevaisuudessa. Puiden kaatoa ei pystytä toteuttamaan vuosittain, joten urakan yhteydessä joudutaan kaatamaan myös pienempiä puita tulevaa ennakoiden.

”Puun kaatuminen radalle voi aiheuttaa rautatieliikenteelle merkittävää haittaa, jonka vuoksi puita joudutaan poistamaan myös yksityisten maanomistajien metsäalueilta. Olemme olleet puiden poistosta yhteydessä niihin maanomistajiin, joita puuston poistot koskevat”, Sakki kertoo. 

Lisätietoja:

Ensisijaisesti riskipuiden poistoon liittyvät lisätiedot:

Kaj Grönqvist, maankäytön asiantuntija, Etelä-Suomen rata-alueiden rataisännöinti, p. 040 573 5226, etunimi.sukunimi@rrm.fi

Hankkeen etenemistä koskevat lisätiedot:

Harri Sakki, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3211, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This