Aurinkoisia uutisia – lisää aurinkoenergiaa Lohjan kaupungin kiinteistöihin!

Lohja rakennuttaa keskuskeittiö Köökkiin ja Peltoniemen vedenpuhdistamoon laajat aurinkopaneelit vielä tämän vuoden aikana.

Aurinkoenergiasta ja muista uusiutuvista energianlähteistä päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä

Lohjan kaupunki on HINKU-kuntana (Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkosto) sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Lohja on nostanut kestävyyden, ilmastotavoitteet ja resurssiviisauden tärkeiksi toimintaansa ohjaaviksi arvoiksi kaupunkistrategiassaan.

Uusiutuva energia edistää sekä HINKU-tavoitteita että kaupunkistrategian toteutumista, sillä se tarjoaa rajattomia, ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä energialähteitä. Uusiutuva energia paitsi pienentää energiakustannuksia pitkällä aikavälillä, myös vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, torjuu ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristön saastumista. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen voi myös tuoda taloudellisia etuja luomalla työpaikkoja ja houkuttelemalla investointeja, minkä vuoksi Lohjan kaupungilla on vahva tahtotila panostaa uusiutuvan energian hankkeisiin.  

Lohjan kaupunki näkee merkittävää potentiaalia erityisesti aurinkoenergiassa. Sen tuotanto on päästötöntä ja auringonvaloa saadaan runsaasti erityisesti kesäaikaan. Aurinkoenergian hinta on laskenut viime vuosina, mikä on entisestään nostanut sen kilpailuetua perinteisiin energianlähteisiin verrattuna. Aurinkopaneelit ovat myös kestäviä ja pitkäikäisiä, ja niiden ylläpito- ja huoltokustannukset ovat tyypillisesti alhaiset.

Uusina aurinkosähkökohteina keskuskeittiö Köökki ja Peltoniemen jätevedenpuhdistamo

Lohja on lisännyt aurinkovoimaa omiin kiinteistöihinsä vaiheittain. Seuraavaksi aurinkopaneelit kiinnitetään keskuskeittiö Köökkiin ja Peltoniemen jätevedenpuhdistamoon. Kilpailutetun hankinnan voitti Solarvoima Oy ja 159 000 euron arvoinen sopimus on nyt allekirjoitettu. Asennusten pitäisi päästä alkamaan loppuvuoden aikana. Sekä Köökki että Peltoniemi kuluttavat ympäri vuoden toiminnassaan paljon sähköä, jonka vuoksi molempiin hankittiin kapasiteetiltaan laajat paneelit.

Uusia kohteita aurinkovoiman hyödyntämiseen kartoitetaan jatkuvasti. Seuraavaksi aurinkopaneeleita suunnitellaan asennettavaksi esim. Pitkäniemen jätevedenpuhdistamoon. Uusiutuvan energian lisäämisen lisäksi Lohjan kaupunki tavoittelee laaja-alaista energiatehokkuutta, jonka saavuttamisessa voidaan hyödyntää modernia teknologiaa ja kehittyneitä käytäntöjä.

Lisätiedot:

Lohjan kaupungin sähköesimies Isto Hovi, isto.hovi@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This