Usein kysytyt kysymykset

Mikäli sinulla ei ole sitä tallessa tai et ole saanut aiemmalta omistajalta, on sitä mahdollista pyytää rakennusvalvonnan taksan mukaista maksua vastaan rakennusvalvonnasta sähköpostilla rakennusvalvonta(at)lohja.fi. Tilattaessa ilmoitettavat tiedot: osoite, kiinteistötunnus, mistä rakennuksesta on kyse, lupatunnus mahdollisuuksien mukaan, rakentamisvuosi, mahdollinen luvan hakija

Mikäli kiinteistösi on kaavan mukainen tontti, joka ei ole rakennuskiellossa, selviää sallittu kokonaisrakennusoikeus kaavakartasta. Kaavakartan saat näkyviin kaupungin karttapalvelusta.

Rakennusoikeuden laskemiseksi sinun on ensin selvitettävä tonttisi pinta-ala sekä tontille sallittu tehokkuusluku (e) tai suoraan ilmoitettu rakennusoikeus m². Tehokkuusluku kertoo, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta voi rakentaa. Esimerkiksi, jos tehokkuusluku on e=0.25, se tarkoittaa, että 25 prosenttia tontin pinta-alasta voidaan rakentaa. Jos tonttisi on esimerkiksi 1000 neliömetriä, rakennusoikeus olisi 250 neliömetriä.

Kaavamääräyksissä voi olla täsmennystä ja ehtoja. Lupapiste- palvelun kautta voit varmistaa asian rakennusvalvonnasta.

Haja-asutusalueella rakennusoikeus määräytyy yleensä kulloinkin voimassa olevan Lohjan rakennusjärjestyksen mukaan.

Käytettävissä olevan rakennusoikeuden saa kun enimmäisrakennusoikeudesta vähennetään käytetty kerrosala (=kaikkien olemassa olevien rakennusten kaikkien kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala laskettuna ulkoseinien ulkomittojen mukaan. Alle 1.6 m matalampia tiloja ei lasketa mukaan.)

Kaupungin karttapalvelusta voit hakea kyseisen paikan osoitteella tai kiinteistötunnuksella. Vasemmalla olevasta valikosta tulee valita aktiivisiksi kohdat kaavat kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet. Tarkemmat palvelun käyttöohjeet saat näkyviin karttaikkunan vasemmassa reunassa olevasta menupuusta alimmaisena

Kyllä. Kun käyttövesiputkisto uusitaan kokonaan, se edellyttää toimenpidelupaa.

Salaojien rakentaminen /uusiminen edellyttää toimenpidelupaa. Hankkeelle tarvitaan suunnittelija ja työnjohtaja. Lupakäsittelyllä varmistetaan esitetyn purkupaikan/liitoskohdan vaatimustenmukaisuus.

Kylpytynnyrien sijoittaminen ei ole luvan varainen asia. Sen sijoittelussa on kuitenkin huomioitava naapurit (mm. näkymät ja savun kulkeutuminen), alusrakenteiden kestävyys, paloturvallisuus (hormin/piipun oltava paloturvallinen, eikä kiinni rakennuksen rakenteissa) sekä lähirakennuksen ilmanvaihto. Tynnyrin jätevedet tulee hoitaa asianmukaisesti eikä niitä saa johtaa naapurikiinteistön tai tien alueelle eikä vesistöön.

Vesikäymäläkiellon yleisimmin ranta-alueella aiheuttaa poikkeamisluvassa ollut ehto: esim. ”Rakentaminen sallitaan ehdolla, että kiinteistölle ei asenneta vesikäymälää.” tai

Kaava (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleis- tai yleiskaava) saattaa kieltää vesikäymälän rakentamisen: esim. ”Rakennuspaikalle ei saa rakentaa vesikäymälää” tai ”Rakennuspaikoilla sallitaan vain kompostoivat käymälät”.

Lisäksi ympäristönsuojelumääräykset saattavat estää vesikäymälän rakentamisen: Jätevesijärjestelmien suojaetäisyyksien vesistöstä tulee täyttyä. Vierekkäisillä kiinteistöillä voi olla erilaiset kaavamääräykset.

Koska kiinteistöllä ei ole asuinrakennusta, se on rakentamaton kiinteistö, jolle ei saa rakentaa myöskään rakennusjärjestyksen 17-21 §§ luvanhakemisesta vapautettuja rakennelmia (huussi, leikkimökki, jätekatos, maakellari, kevytrakenteinen varasto/katos).

Asuntovaunun tai muun peräkärryn sijoittaminen ranta-alueelle pysyvästi edellyttäisi myös toimenpidelupaa. Tulisijalliset rakennukset / rakennelmat vaativat aina rakennusluvan.

Ja koska kiinteistöllä ei ole asuinrakennusta ne vaativat ensin myös poikkeamislupakäsittelyn. Poikkeamislupaa ei pääsääntöisesti talousrakennukselle / rakennelmalle myönnetä, jos asuinrakennuksen lupa on ollut kielteinen.

Mikäli saunalautan katsotaan vastaavan käyttötarkoituksensa, kokonsa, ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysyvyytensä puolesta tavanomaista rantasaunaa, edellyttää se viranomaisvalvontaa muun ohella maisemaan, turvallisuuteen, jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen vuoksi. Mikäli saunalautan katsotaan olevan rakennus, edellyttää se rakennuslupaa. Rakennuslupa edellyttää rakennusoikeutta. Vesistöllä ei ole rakennusoikeutta, ellei sitä ole kaavassa osoitettu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös valottaa asiaa lisää 9.6.2017/2787 KHO:2017:98

Lähetä oma kysymyksesi