Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänsterna är en ny enhet som inrättades i januari 2023 i samband med organisationsreformen i Lojo stad. Enheten verkar tillsammans med företags- och turismtjänsterna inom resultatenheten för näringslivstjänster.

Lojos sysselsättningstjänster håller för närvarande på att förbereda reformen av AN-tjänsterna (AN24), eftersom de nuvarande AN-tjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Lojo är den kommun som har organiseringsansvar för sysselsättningstjänsterna, eftersom Lojo har en arbetskraftsbas på över 20 000.

I juni 2023 startade i Lojo en jobbsökningspunkt med låg tröskel som heter Navigator. Navigatorn är ett samarbetsprojekt mellan Luksia, Lojo och Vichtis med syfte att matcha arbetsgivare och arbetssökande. Navigatorn ligger bakom köpcentret Lohi på Karislojogatan 4 och är öppen från måndag till torsdag från kl. 12 till 15 och efter bokning. Läs mer om navigatorn.

Kontaktuppgifter

Sysselsättningschef Seija Soininen
044 369 4327
seija.soininen@lohja.fi

Sysselsättningskoordinator Anna Lehmuskoski
040 686 7103
anna.lehmuskoski@lohja.fi

Besöksadress:
Karstuvägen 4, vån. 3, 08100 Lojo

 

Related to the subject: