Arbete och företag

Popular:

Sysselsättningstjänster

Målet med Lojo stads sysselsättningstjänster är att högklassigt och effektivt främja sysselsättningen. Sysselsättningstjänsterna svarar för utveckling av stadens sysselsättningshantering och är med i nätverk som främjar sysselsättning i området. Sysselsättningstjänsternas verksamhet leds av sysselsättningschefen. För tillfället betjänar sysselsättningstjänsterna de arbetsgivare som söker arbetssökande kunder och arbetskraft genom projektet Navigaattori. 

Lojo stad är med i projektet Navigaattori med Västra Nylands utbildningssamkommun Luksia och Vichtis kommun. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESR+). Navigaattori i Lojo har två servicehandledare. I frågor som gäller sysselsättning lönar det sig att konsultera projektet Navigaattori. 

Navigaattori betjänar både personkunder som söker arbete, funderar på sina studieval eller har tankar om sina karriärer och arbetsgivare som söker anställda och företag. Sysselsättningshandledaren på Navigaattori erbjuder hjälp med bland annat uppdatering av arbetssökningsdokument och sökning av öppna arbetsplatser. 

Här kan du besöka Navigaattoris webbplats. 

Kommunernas roll i sysselsättningshantering är för tillfället i stor förändring, eftersom arbetskraftservice som AN-tjänsterna svarar för kommer 1.1.2025 att överföras till sysselsättningsområden som kommunerna bildar. Lojo håller på att utgöra ett gemensamt sysselsättningsområde med Högfors stad och kommer att verka som ansvarskommun enligt kommunallagen. 

I Lojo bereds reformen av sysselsättningschefen och två sysselsättningskoordinatorer. 

Du kan läsa mer om reformen på webbsidan för TE24- och KOTO24-reformer. 

Kontaktuppgifter

Sysselsättningschef Erja Kononen
044 369 4327
erja.kononen@lohja.fi

Sysselsättningskoordinator Anna Lehmuskoski
040 686 7103
anna.lehmuskoski@lohja.fi

Sysselsättningskoordinator Melinda Paunonen 
040 686 7405 
melinda.paunonen@lohja.fi