Vattenavbrott i Laurentius-huset 10.9.2021

Ett vattenavbrott konstaterades nu på fredagsmorgonen i Laurentius-huset och avbrottet beräknas pågå under hela fredagen. Vattenavbrottet beror på en trasig vattenledning. Den trasiga ledningen har lokaliserats och reparationsarbetet pågår. Man arbetar för att reparera vattenledningen under veckoslutet och verksamheten i skolan och inom småbarnspedagogiken återgår till det normala på måndag. Enligt den nuvarande bedömningen har den trasiga vattenledningen inte orsakat några skador på byggnaden.

Problemet gäller den nya delen av byggnaden. Vattendistributionen fungerar på Anttilan koulus sida och skoldagen fortsätter normalt. Vattenavbrottet kommer dock att orsaka betydande störningar för verksamheten inom småbarnspedagogiken under fredagen.  Av denna anledning har daghemmen varit i kontakt med vårdnadshavarna och bett vårdnadshavarna i mån av möjlighet att hämta barnen från daghemmet.

Vi beklagar olägenheten som vattenavbrottet medför!

Relaterade nyheter:

Share This