Störning i förnyelse av elektroniska recept

Meddelande från Lojo hälsovårdscentral 17.2.2022

Till följd av störningen har recept som lämnats in till hälsovårdscentralen för förnyelse mellan fre 11.2 – mån 14.2 kl.16.45 inte vidarebefordrats till hälsovårdscentralen. För dessa recept är det inte heller möjligt att lämna in en ny begäran om förnyelse via receptcentret utan recepten ligger kvar i centrets system.

De som lämnat in en begäran om förnyelse av recept under veckoslutet och måndagen på Mina Kanta-sidor ska kontakta hälsovårdscentralens receptlinje,
tfn 019 369 3699, om receptet inte har förnyats inom 8 dygn och en ny begäran om förnyelse inte kan lämnas in. Begäran om förnyelse som lämnats in via apotek kommer att utredas i samarbete med lokala apotek och recepten förnyas utan separat begäran.

Share This