Självständighetsdagen firas i Laurentiussalen 6.12.2022

Självständighetsdagens fest, som ordnas av Lojo stad, firas traditionellt i Laurentiussalen den 6 december 2022.

Festen börjar med kaffeservering kl. 13.30 och själva festen börjar kl. 14.30. Kaffeservering möjliggörs av Lojo stad och Områdesdirektionen.

Under de senaste två åren har självständighetsdagens fest skjutits upp på grund av restriktioner till följd av coronapandemin. I år kan festen ordnas på ett traditionellt sätt.

På självständighetsfesten delas priset Lohjan Kulttuuripalkinto och priset för ungdomsarbete ut. Dessutom belönas idrottare i Lojo, vilka nått framgång i tävlingar. Ordförande för kultur- och fritidsnämnden Jukka Turunen står för välkomstord och stadsfullmäktiges ordförande Joona Räsänen håller festtal. I festen får vi dessutom höra Lojo stadsorkesters blåskvintett. Festen avslutas traditionellt med allsång av Vårt land.

Relaterade nyheter:

Share This