Man får inte bränna midsommarbrasa på Nylands område i år

Skogsbrandsrisken är för tillfället stor i Nyland. Meteorologiska institutet har utfärdat skogsbrandsvarning som innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld i Nyland. För tillfället ser det därför ut som att midsommarbrasor inte får brännas.

Enligt räddningslagen är det inte tillåtet att tända en öppen eld om skogsbrandsvarning är i kraft. Räddningsverket kan inte ge lov att tända en brasa.

Skogarna är för tillfället så torra att sannolikheten för en större brand är stor. Risken för skogsbränder ökas av vindförhållanden, som lätt bär gnistor med sig. Gnistor kan också genereras av bland annat metallarbete.

Grillar eller andra motsvarande eldstäder som är gjorda av lätta konstruktioner, placerade direkt på marken eller sådana som lätt kan falla omkull räknas till uppgörande av öppen eld. Engångsgrillar räknas som öppen eld. Till öppen eld räknas inte en grill som är isolerad från marken, eldstäder som tillverkats av tegel eller stenmaterial samt andra anordningar som motsvarar de tidigare nämnda, från vilka elden eller gnistorna inte kan sprida sig. Den som tänder elden är alltid ansvarig över eventuella skador. Kom ihåg att du alltid behöver markägarens lov för att göra upp en öppen eld.

Varningar som är i kraft hittar du här: https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Nylands räddningsverk önskar alla en trygg och lugn midsommar.

Mer information:
Mellersta Nylands räddningsverk, jourhavande chef tel. 09 8394 0000/lägecentral
Västra Nylands räddningsverk, jourhavande chef tel. 09 8162 8699/lägecentral
Östra Nylands räddningsverk, jourhavande chef tel. 020 1111 400/lägecentral
Helsingfors räddningsverk, jourhavande chef tel. 310 30150/lägecentral

Share This