Lojo stads kulturunderstöd kan nu sökas

Ansökningstiden för Lojo stads kulturunderstöd har börjat.

Verksamhetsunderstöd kan sökas fram till fredagen den 31 mars 2023 kl. 15.00. Fonder kan sökas fram till fredagen den 28 april 2023 kl. 15.00. Projektunderstöd och understöd för boendeföreningar kan sökas fram till tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 15.00

Ansökan om understöd ska i första hand göras på en elektronisk blankett. Länken till de elektroniska blanketterna finns här.

Informationsmöte om kulturunderstöd anordnas i mitten av februari

Lojo stad anordnar informationsmöte om kulturunderstöd tisdagen den 14 februari 2023 kl. 18.00. Informationsmötet hålls online via Microsoft Teams och pågår i ungefär en timme. Anmälan till mötet sker på en elektronisk blankett som finns här. Anmälningstiden för mötet löper ut måndagen den 13 februari 2023 kl. 15.00 och möteslänken skickas till alla deltagare per e-post senast tisdagen den 14 februari 2023 kl. 15.00.

På det årliga informationsmötet om kulturunderstöd presenteras den uppdaterade utdelningsregeln för kulturunderstöd och de viktigaste frågorna kring ansökan om understöd. Även kulturfonderna och deras ansökningsinstruktioner presenteras på informationsmötet. Frågor kring kulturunderstöd kan skickas i förväg till Lojo stads kulturproducent Sara Ertek på sara.ertek@lohja.fi.

Relaterade nyheter:

Share This