Kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner!

Det finns för närvarande tiotals barn i stödfamiljkön i omsorgsamkommunen Karviainen och inom Lojo stads socialtjänst. Kan din familj erbjuda dessa barn en möjlighet att tillbringa veckoslut tillsammans med din familj?

Som stödfamilj erbjuder du stöd för ett barn eller en ung person som anses dra nytta av den tid och den uppmärksamhet som en vuxen utanför familjen ger. Du är för barnet en trygg och pålitlig vuxen som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

I Lojo behöver vi förutom stödfamiljer också frivilliga stödpersoner att umgås med barn och unga och hitta på saker tillsammans i regel, en gång i veckan i några timmar.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För verksamheten betalas ett arvode och en kostnadsersättning.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i september!

Nästa kurs för stödfamiljer och stödpersoner startar lördag 11.9.2021. Kurstiden är 14 timmar. Utbildningen ordnas av omsorgssamkommunen Karviainen och Lojo stads socialtjänster och Lojo stad handikappservice. Anmäl dig senast 30.8.2021 kontaktuppgifterna nedan). Kursen ordnas på distans.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer om verksamheten och utbildningen!

Lojo stad:
socialhandledare Minna Kupari
tfn 044 374 1164
minna.kupari@lohja.fi

socialhandledare Anne Saaristo
tfn 050 362 6663
anne.saaristo@lohja.fi

Omsorgssamkommunen Karviainen:
specialsocialhandledare Nina Klenberg
tfn 044 767 4789
nina.klenberg@karviainen.fi

Relaterade nyheter:

Share This